Rauam selgitas, et Valgepeal oli loobumist põhjendanud poliitilise olukorraga koolidirektori küsimuses. Lüganuse vald tegi pakkumise nüüd koolijuhi konkursil teisele kohale jäänud Anu Vaule, kes Rauami sõnutsi pole ka enam ilmselt kohast huvitatud.

Valgepea ütles, et edastas Lüganuse vallavanemale Viktor Rauamile avalduse, milles ta teatas, et ei võta kujunenud olukorras direktori ametit vastu ja selgitas põhjusi pikemas kirjas, vahendas Põhjarannik.

Ta märgib seal muuhulgas, et loobumise põhjuseks on eskaleeritud vastuseis tema isikule, teda tundmata või teadlikult tema sisulist tööd Ida Virumaa kahes koolis ignoreerides. "Eriti häirivaks ja ohtlikuks pean aga agressiivset käitumist, mis on toimunud eirates Eesti riigis kehtivaid seadusi, mille alusel koolidirektorit valitakse, kasutades loosungeid ja manipulatsiooni, millesse kooli õpetajad on lubanud ka alaealisi õpilasi," kirjutas ta.

Valgepea eelistamine direktori konkursil kooli emakeele ja kirjanduse õpetajale Anu Vaule, tekitas nördimust nii õpetajate esindajate kui kooli hoolekogu seas.

Delfi on varasemalt kajastanud, et üleriigiliseks skandaaliks kulmineerunud Heidi Uustalu vallandamine toimus mullu 5. detsembril. Lüganuse vald tõi põhjuseks, et Uustalu loal ja teadmisel oli kooli ruumides toimunud poliitiline üritus, mille üks läbiviijatest oli Reformierakonna liige Andrea Eiche ning kuhu olid kaasatud neli Kiviõli I keskkooli õpilast. Valla hinnangul oli ürituse eesmärgiks luua kohalik Reformierakonna noortekogu.

Vallavalitsus teatas, et haridusasutuses poliitilise sisuga ürituste läbiviimine lapsi kaasates ja lapsevanemaid sellest eelnevalt informeerimata ei ole aktsepteeritav. "Samuti ei saa tolereerida olukorda, kus koolijuht annab haridusasutuse ruumid poliitürituse läbiviimiseks kasutusse hoolimatult ja kergekäeliselt," teatas vald pressiteates detsembris.