Oodatakse, et uued juhid annavad üle-euroopalisele liidule uut hoogu säästliku arengu teel ning panustavad ÜRO kestliku arengu eesmärkide elluviimisele kohalikul tasandil.

“Poliitiliste otsuste langetamise juures Euroopa-tasandil on oluline arvestada ja toetuda nii uuringutele kui ka teiste riikide ja linnade kogemustele. Puudub võlurohi, kuid oluline on läheneda süsteemselt, sest väga paljud väiksemad sammud aitavad kaasa kestliku arengu eesmärkide saavutamisele Euroopa linnades ja piirkondades,” selgitas Terik oma rolli asepresidendina.

CEMR-i poliitikakomitee langetab kõik olulised liidu juhtimisotsused, kinnitab liidu eelarve, aastase tööprogrammi ja võtab vastu uued liikmed. Tegemist on Euroopa kohalike ja piirkondlike poliitilise foorumiga kus vahetada infot ning parimaid kogemusi. Poliitikakomiteesse kuulub 170 esindajat, kes valitakse CEMR-i liikmesorganisatsioonide poolt. Eestist kuulub CEMR-isse Eesti Linnade ja Valdade Liit. Kohtumine leidis aset Prantsusmaal Orleans’i linnas.