„Kas selle kohaldamine on meil võimalik? Teoreetiliselt on võimalik. Kas see on otstarbekas või mitte? Igaühel on selle kohta oma arvamus. Mina arvan, et ei ole,” ütles Putin, vastates Lipetskis temaga kohtunud inimeste küsimustele.

Putin selgitas oma seisukohta sellega, et Venemaal puudub erakond, millel oleks aastate pikkune kogemus. „Selleks, et parlamentaarne vabariik fuktsioneeriks efektiivselt, on vaja, et poliitiline struktuur oleks tekkinud ammu. Selles samas Euroopas on mõned parteid olemas olnud aastasadu. Aga meil on parteid reeglina seotud konkreetse inimesega,” ütles Putin.

Enda sõnul ereda näitena tõi Putin välja Vladimir Žirinovski. „On Žirinovski, on LDPR, ei ole Žirinovskit...” jättis Putin lause lõpetamata.

„Idee ise on hea, liberaalne. Aga kas (LDPR – toim) saab nii fuktsioneerida ilma oma liidrita, on raske öelda. Meil oleks parem mitte eksperimenteerida,” lisas Putin.

Putin väljendas ka arvamust, et Venemaa oma tohutu territooriumi, paljude usundite, suure hulga rahvustega vajab tugevat presidendivõimu.

Putini sõnul räägivad lääne eksperdid ise, et parlamentarism elab üle kriisiolukorda ja mõtlevad, kuidas teha seda süsteemi efektiivsemaks.

Putin rõhutas, et parlamentaarne valitsemisvorm, mida Euroopas laialdaselt kasutatakse, „annab tänapäeval tagasilööke”. „Mõnedes riikides ei suudeta vaatamata sellise poliitilise infrastruktuuri olemasolule kindlate poliitiliste parteide näol pool aastat valitsust moodustada. Ei tule välja. Kujutage ette, et Venemaa elaks pool aastat ilma valitsuseta – katastroof,” märkis Putin.

Veel rääkis Putin, et mõnedes riikides lepitakse valitsuse moodustamiseks kokku koalitsioonides, kusjuures selliste parteide vahel, mis tahavad kasutada eesmärkide saavutamiseks vastandlikke vahendeid.

„Ühed räägivad tinglikult, et on vaja kasutada kõiki energialiike, sealhulgas aatomienergiat, teised räägivad: mitte mingit aatomienergiat. Pärast ühinevad nad koalitsiooni. Kuidas nad üleriiklikke ülesandeid lahendavad?” küsis Putin.