Leitnantkuberner Austin tunnustas Eesti digitaalset arengut ja märkis oma sõnavõtus, et Briti Kolumbial on Eestilt palju õppida. Ta lisas, et aukonsulite tegevus aitab kaasa Briti Kolumbia ja Eesti vahelise digikoostöö edendamisele.

Suursaadik Lukk ütles, et Kanada, sealhulgas Briti Kolumbia on digitaliseerimise küsimustes Eestiga sarnastelt mõtlevad riigid: "Me tajume ühemoodi, et digipööre on võimalus pakkuda ühiskonnale kvaliteetsemaid avalikke teenuseid ja edendada ettevõtlust," sõnas ta.

Suursaadik Lukk kutsus üles teineteise kogemustest õppima ja kinnitas Eesti valmidust edendada koostööd. Ühtlasi tänas ta varasemat Eesti aukonsulit Harry Jaakot tehtud töö ja pühendumuse eest. Samuti tervitas suursaadik aukonsul Eveleen Roy Jaagerit ning aseaukonsul Evi Olga Mustelit ja liitumisel arvuka Eesti aukonsulite võrgustikuga ning avaldas toetust Eesti huvide edendamisel Briti Kolumbias.

Aukonsuli esinduse avapäeva hommikul toimus kohtumine Briti Kolumbia töö-, kaubandus- ja tehnoloogiaminister Bruce Ralstoniga, kellega arutati koostööd digivaldkonnas. Täna kohtub suursaadik kohaliku Vancouveri eestlaskonnaga.

Lisaks Vancouverile on Eestil aukonsuli esindused Torontos, Halifaxis, Québecis ja Edmontonis. Eesti suursaatkond Kanadas asub pealinnas Ottawas.