Rauam ütles Delfile, et tänasel kohtumisel väljendasid mõlemad pooled valmisolekut kompromissiga edasi minna, ent mingisuguse kokkuleppeni veel ei jõutud.

"Ühest küljest ei olnud Uustalu nõus kohtuhagi tagasi võtma ning samuti ei näinud ta süüd enda tegevusel, mis puudutab poliitilise neutraalsuse tagamist koolis," ütles Rauam peale kohtumist Delfile.

Uustalu ütles Delfile, et ei ole nõus aga hagist loobuma, kuna jätaks sellega mulje, et ebaõiglus, mille osaks ta vallandamisega sai, oleks talle vastuvõetav.

Ta lisas, et kohtumisel mingi käega katsutava tulemuseni ei jõutud. "Kuna olukord on juba selline, et saame lähtuda olukorrast, kus kohtumenetlus käib, tegin ma kaks ettepanekut: kas vald ütleb hagi õigeks või kompromiss saavutatakse kohtumenetluse käigus," ütles ta.

Vallavanem võttis nädalase mõtlemisaja ja lubas lõpliku vastuse anda järgmiseks reedeks. "Pean kaaluma, millised on selle teema juures juriidilised nüansid ning kas ja kuidas saab sellega üldse edasi minna. Töölepingu sõlmimine on keeruline, kui inimene on kohtus," ütles Rauam.

Kohtumisel ei võetud veel teemaks Uustalu võimalikku jätkamist kooli direktori kohusetäitjana ning sellest tulenevalt käib endiselt veel ka konkurss direktori kohale.

Konkursil osalemise tähtaeg on 15. jaanuaril, kaks päeva enne Uustalu ja Rauami järgmist kohtumist.

"15. jaanuari tähtaeg ei ole kuidagi siduv. Selleks ajaks on kõigest avalduste esitamine läbi. Seejärel hakatakse kutsuma vestlusele, vaatama kas dokumendid vastavad ja nii edasi," selgitas Rauam.

Kiviõli 1. keskkooli direktori ametist vabastamine

Uustalu vabastati ametist, sest kaotas vallavalitsuse hinnangul usalduse, kui kasutas vallavõimu väitel korduvalt oma ametiseisundit erakondlikuks propagandaks koolimajas.

Kiviõli 1. keskkooli õpetajad saatsid eelmise aasta lõpus Lüganuse vallavalitsusele kirja, milles teatasid, et kui usalduse kaotamise tõttu ametist vabastatud direktorit Heidi Uustalu ametisse ei ennistata, alustatakse 13. jaanuaril streiki, mis kestab kuni nõudmise täitmiseni.

Möödunud teisipäeval jõudis vald õpetajatele kokkuleppele, et streiki ei toimu, kui vallavanem võtab Uustaluga ühendust ja pakub talle võimalust jätkata koolis kooliaasta lõpuni direktori kohusetäitjana.

Enne kohustetäitja koha pakkumist tuleb aga selgeks klattida kogu juriidiline olukord ja kuna asjaosalised on endiselt vallandamise õiguslikkuse suhtes erimeelt, ei ole ametis jätkamiseni veel jõutud.