„Lüganuse vallavalitsus tunnustab õpetajate õigust väljendada oma sõnavabadust ja mõistab toetust oma endisele kolleegile, kuid juhin tähelepanu, et kooli direktor valitakse kooli pidaja, mitte töökollektiivi poolt,“ teatas vallavanem Viktor Rauam kommunikatsioonibüroo vahendusel.

Vald on seisukohal, et kavandatav streik on ebaseaduslik, sest õpetajad nõuavad direktori tööle ennistamist, mitte oma töötingimuste parandamist. Seadus ei luba töötajatel streigiga nõuda neile meelepäraste personaliotsuste tegemist või asuda kohtu asemel õigust mõistma. Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse järgi valitakse kooli direktor avaliku konkursiga kooli pidaja poolt, kelleks ei ole töökollektiiv või koolipere.

Vallavalitsusele jääb samuti arusaamatuks streigi korralduslik külg, sest läbimata on kohustuslikud lepitusprotseduurid ning pole tutvustatud seaduslikult vormistatud otsust streigi korraldamisest. Tänaseni pole vallavalitsuse väitel selge, kes ja kuidas on valitud streikijate esindajaks või streigijuhiks.

"Jõudsime sellele järeldusele tegelikult siis, kui neil (Kiviõli I Keskkooli õpetajatel - toim) oli see hoiatusstreik, aga me ei hakanud sekkuma sellesse. Täna ma küsisin ka arvamust ka advokaadibüroost Lextal," sõnas vallavanem Delfile.

Õiguslikult hall ala

"Õiguslikus vaates on tegemist pretsedendiga," tõdes Kiviõli 1. keskkooli õpetajate esindaja Mariliis Randmer eile Delfiga vesteldes, kuid lisas, et sel teemal on ekspertidega nõu peetud: "Näiteks, kui meil oleks palgastreik, siis me streigiks oma direktori vastu, aga nüüd me streigime vallavalitsuse otsuse vastu. Juriidiliselt on see hall ala ning otseselt õiguspraktikat ei ole selle koha pealt. Teame, et tohime teha seda - see liigitub poliitstreigi alla. Meie ju ise ei leiutanud seda võimalust, vaid oleme Eesti Haridustöötajate Liidu juristiga pikemalt juba nõu pidanud, kas, kuidas ja mis tingimustel."

"Eks neid arvamusi on erinevaid, midagi teha ei ole," sõnas selle kommentaariks Rauam. "Mina arvan, et kohus peaks olema see, mis arvab midagi. Ei saa siin arvata ei mina ega nemad selles valguses, kellel see lõplik tõde on. Seda enam, kui tegemist on piiripealse või pretsedendi juhusega." Samas eitas Rauam nagu tähendaks see, et vald oleks valmis kooliperega kohtusse minema.

Ent mis saab õpilastest, kui asi päädibki tähtajatu streigiga? "Kui streik toimub, siis tegelikult on vallavalitsuse kohustus kooliasi ära korraldada. Kuidas nad seda tegema hakkavad, ma ei oska täna kommenteerida," sõnas Randmer.

Vallavanem Rauam ütles täna, et selleks valmistutakse, kuid väitis, et õppetöö korraldamine streigi perioodiks on kooli ülesanne. "Ka organisatoorsel poolel sellel streigi puhul jääb meile täna selgusetuks, kes on see määratud esindaja, kellel on ka kohustus korraldada neid asju streigi puhul. Polegi nagu kellegagi suhelda. Jääbki arusaamatuks, kes see esindus on või kuidas nad määratud on, millisel alusel nad tegutsevad."

Vallavalitsuse ja -volikogu esindajad soovivad leppimiseks kohtuda õpetajate esindajatega 7. või 8. jaanuaril. Vallavalitsus soovib lahendada puhkenud tüli, rääkida uue direktori leidmisest ja kooli arengust.

Põhiseaduse kaitse all on streigid, mille eesmärgiks on töötajate oma õiguste ja huvide kaitse. Toetusstreigid on lubatud ainult teiste seaduslike streikide toetamiseks.

Streigiõigust reguleerib kollektiivse töötüli lahendamise seadus, mis käsitleb töötüli lahkarvamusena, mis on tekkinud kollektiivlepingute sõlmimisel ja täitmisel ning uute töötingimuste kehtestamisel.

Kiviõli I keskkooli õpetajad saatsid eelmise aasta lõpus Lüganuse vallavalitsusele kirja, milles teatasid, et kui usalduse kaotamise tõttu ametist vabastatud direktorit Heidi Uustalu ametisse ei ennistata, alustatakse 13. jaanuaril streiki, mis kestab kuni nõudmise täitmiseni.

Uustalu kaotas usalduse, sest kasutas vallavõimu väitel korduvalt oma ametiseisundit erakondlikuks propagandaks koolimajas, samuti oli pooleli järelevalvemenetlus tööga mitte seotud välisreisi kulude suhtes. Ametist vabastamist saab Uustalu vaidlustada nii kohtus kui ka töövaidluskomisjonis.