Kiviõli 1. keskkooli õpetajad esitasid aasta lõpus Lüganuse vallavalitsusele teate, et kui kahe nädala jooksul ei rahuldata nende nõudmist ootamatult vallandatud koolijuht Heidi Uustalu tööle ennistada, siis alustavad nad 13. jaanuaril tähtajatut streiki.

Lüganuse vallavanem Viktor Rauam õpetajate ähvardust täna Delfile kommenteerida ei soovinud, sest vallavalitsus tutvub tekkinud olukorraga täna-homme.

Küll aga seadis vallavanem kahtluse alla, kas selliselt on üldse võimalik streiki korraldada. "Teeme sellel streigikirjale ka õigusliku analüüsi. Ei ole päris kindel, et sellisel moel asju üldse läbi viia saab," sõnas Rauam. "Selle kohta võtan ühe arvamuse lisaks meie maja omale juurde ja vaatame, mis me sellega edasi teeme."

Õiguslikult hall ala

"Õiguslikus vaates on tegemist pretsedendiga," tõdes Kiviõli 1. keskkooli õpetajate esindaja Mariliis Randmer, kuid lisas, et sel teemal on ekspertidega nõu peetud: "Näiteks, kui meil oleks palgastreik, siis me streigiks oma direktori vastu, aga nüüd me streigime vallavalitsuse otsuse vastu. Juriidiliselt on see hall ala ning otseselt õiguspraktikat ei ole selle koha pealt. Teame, et tohime teha seda - see liigitub poliitstreigi alla. Meie ju ise ei leiutanud seda võimalust, vaid oleme Eesti Haridustöötajate Liidu juristiga pikemalt juba nõu pidanud, kas, kuidas ja mis tingimustel."

"Streigiteates jäime siiski oma nõudmise juurde, et Heidi Uustalu tuleb ennistada tööle tagasi. Küll aga kõlas eelmisel laupäeval rahvakoosolekul tingimus, et näitkeks õppeaasta lõpuni. Selle aja jooksul saaks ka näha, kas see koostöö on võimalik edaspidi ka või siis see lõppebki ära," selgitas Randmer koolipere nõudmisi.

Ent mis saab õpilastest, kui asi päädibki tähtajatu streigiga? "Kui streik toimub, siis tegelikult on vallavalitsuse kohustus kooliasi ära korraldada. Kuidas nad seda tegema hakkavad, ma ei oska täna kommenteerida," sõnas Randmer ning lisas sedagi, et õppetöö täielikku peatumist tema ei pooldaks.

Randmer lisas, et õpetaja töö pole ainult klassi ees õpetamine, vaid ka meeskonnana kooli edendamine: "Peame meeskonnana ka enda huvide eest seisma."

Kiviõli I Keskkooli õpetajad korraldasid tunnise hoiatusstreigi 17. detsembril ning sama päeva õhtul käid meelt avaldamas ka vallavalitsuse juures.

Detsembri algul vabastas Lüganuse vallavalitsus Kiviõli I keskkooli direktori Uustalu ametist, kuna ta oli lubanud reformierakonna noortel kooli ruume kasutada. Samm pahandas paljusid ning Uustalu kaitseks on sõna võtnud nii kooli hoolekogu liikmed, koolijuhtide ühendus, Kiviõli kooli vilistlased kui ka töötajad.