"Tänaseks on selgunud, et rekonstrueerimistööde maht on kujunenud tunduvalt suuremaks kui algselt kavandatud, sealhulgas on plaanis muuta hoone välisilmet, lisaks ei ole meie hinnangul riigihanke tulemusel valitud peaprojekteerijal pädevust ja kogemust sisearhitektuuri võistluse korraldamiseks," sõnasid EAL-i president Katrin Koov ja ESL-i esimees Pille Lausmäe kultuuriminister Tõnis Lukasele saadetud kirjas.

Rahvusraamatukogu projekteerimise riigihanget korraldanud Riigi Kinnisvara AS ei pidanud hanget ette valmistades vajalikuks korraldada parima ruumilahenduse leidmiseks arhitektuurivõistlust ning pani sisearhitektuuri parima lahenduse leidmise ülesande (võistluse korraldamise) peaprojekteerijale.

"ESLile kooskõlastamiseks esitatud võistlustingimused on koostatud äärmiselt ebaprofessionaalselt, lisaks on püütud mööda minna muinsuskaitseameti eritingimustest, olgugi, et tegemist on muinsuskaitsealuse hoonega," kritiseerisid liidud ja lisasid, et seepärast ei saatnud ESLi juhatus võistluse žüriisse ka omapoolseid esindajaid.

"Endast lugupidava arhitektuurivõistluse korraldaja poolt esitatavad tingimused peavad olema konkreetsed, asjakohased, mõõdetavad, tähtajastatud ja realistlikud. Ühtki neist punktidest esitatud võistlustingimused ei täitnud," rõhutatakse pöördumises.

Liitude sõnul soovitakse sisearhitektuuri võistluse läbi legitimeerida muudatused hoone välisilmes ning selles nähakse tõsist ohtu rahvusraamatukogu hoone arhitektuursele tervikule.

Liitude esindajad sõnasid, et esindusraamatukogu väärib põhjalikku analüüsi hoonekompleksile kui tervikule: "Olemasolevaid potentsiaale hinnates saab raamatukogus panna oluliselt paremini tööle nii sise- kui välisruumid, samuti parandada nende omavahelist ühendust. Selleks aga on vaja tõsiselt uuendada side ümbritseva linnaruumiga, välialade funktsionaalsus ning maastikukujundus. "Parima tulemuse saamiseks tuleb seega lahendada hoone arhitektuur tervikuna, sealhulgas nii sisearhitektuuri kui ka maastikuarhitektuuri osa," toonitasid liidud ning tegid ettepaneku käimasolev hange tühistada ja korraldada parima tervikliku ruumilahenduse leidmiseks arhitektuurivõistlus, kuhu on kaasatud ka sisearhitektuuri ja maastikuarhitektuuri osad.