"Sa veits vales kohas ei sõida või," alustas videos vestlust parkmetsas koertega jalutav mees, kes soovis tsikliga vuraja saata krossisõiduks vähe paslikumasse keskkonda.

"Sõidame rahulikult, me ei lõhu loodust," märkis mootorsõiduki otsas istuv härras, mille peale koerajalutaja küsis: "Mis siis? Siin käivad inimesed ju jalutamas. Minge sõitke Türisalu raketibaasis!"

Keila-Joa parkmets kuulub Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) halduspiirkonna alla, mistõttu pöördusime RMK-poolse hinnangu saamiseks erinevate keskusega seotud amentike poole. Kahjuks ei õnnestunud pädevate inimestega laupäeval kontakti saada, mistõttu ei saa selgesõnalist pilti tsiklimeeste teo lubatusest või keelatusest lugejatele hetkeseisuga ette manada.

Küll aga võivad asjalikeks kujuneda järgmised read ühest jaanuarikuisest artiklist, mis käsitleb mootorsõidukitega liiklemist looduses:

"Liiklusseadus ütleb konkreetselt, et mootorsõidukiga võib väljaspool üldkasutatavaid teid sõita või seda seal parkida üksnes maaomaniku või -valdaja loal. Ranna ja kalda piiranguvööndis on mootorsõidukiga liiklemine looduskaitseseaduse kohaselt keelatud."

Maanteeameti liiklusekspert Villu Vane selgitab, et tee on seaduse kohaselt rajatis, mis on mõeldud mootorsõidukite liiklemiseks. “Seega jalgrada ei ole tee, sest ta ei ole rajatis ega mõeldud avalikuks mootorsõidukite liikluseks. Samamoodi ei ole tee kellegi poolt sisse sõidetud jäljed põllul, heinamaal või maastikul. Kindlasti ei ole tee ka metsaveotraktorite ja põllumajandusmasinate jäljed maastikul,” selgitab Vane.

Seega, tee on mootorsõidukite liikluseks mõeldud rajatis. Teelt väljumine on mootorsõidukitele seadustega keelatud. “Need reeglid kehtivad nii autode kui ka maastikusõidukite, lumesaanide kui ka mootorrataste kohta,” märgib Vane.

Mootorrataste, ATV-de, lumesaanide, maasturite, sõiduautode ja mistahes muude mootorsõidukitega tohib sõita ja parkida üksnes selleks ette nähtud teedel ja parklates, looduskaitsealadel kehtivad lisaks erinõuded."

Pikemast jutuajamisest tsiklisõitja ja koerajalutaja vahel saad aimu videot vaadates!