Tartu maakohus otsustas täna ennetähtaegselt vanglast vabastada riigireetur Herman Simmi, kes oli trellide taga viibinud üle 11 aasta. Kanda oleks tal jäänud veel aasta ja neli kuud.

Välisminister Urmas Reinsalu avaldas selle peale, et tegemist on kohtu poolt arusaamatu otsusega, olgugi, et kohus on seda ka põhjendanud.

"Need põhjendused on minu jaoks arusaamatud. Simm oli oma ametis andnud vande kaitsta Eestit ja tema ametiks oligi saladuste kaitse. Ta müüs meie ja liitlaste saladusi raha eest maha. Ainuüksi julgeolekunõuete hilisem muutmine maksis riigile 20 miljonit. Aga tuhanded Eesti inimeste ja liitlaste elud, mis ta ohtu seadis? Kui oleks tekkinud konflikt, oleks asjata surma saanud tema reedetud saladuste pärast paljud inimesed nii Eestis kui mujal," kurjustas Reinsalu.

"See pole nali! Reetur teadis, et oma tegudega võib ta esile kutsuda suure hävingu. Mul on piinlik ka liitlaste ees- nende saladuste reetmine on meie jaoks kuritegu, mille eest vabastame ennetähtaegselt,sest põhjenduse järgi spioon ei saa tulevikus enam saladustele ligi pääseda ja uue riigireetmise tõenäosus on kohtu loogikas väike? Selle loogika järgi ei peaks teda ju pärast vabastamist üldse vangi panema," jätkas ta.

Riigikogu esimees Henn Põlluaas lisas, et otsus on häbiväärne. "Oma riigi ja rahva reetmine ning mahamüümine on üliraske kuritegu, mille suhtes ei tohi näidata mitte mingisugust leebust ega tolerantsust. Väide, et Simmi puhul pole karta edasist retsidiivsust ja et tal puudub täna ligipääs salastatud informatsioonile, ei oma selle taustal mitte mingisugust tähtsust."

"Otsuse teinud kohtunikud ei mõista kas rumalusest või eiravad teadlikult riigireetmise tõsidust ja asetavad selle oma käitumisega samale pulgale ükskõik millise väiksema rikkumisega, millel puuduvad ligilähedaseltki sarnased tagajärjed niivõrd tõsise kuriteoga, nagu seda on riigireetmine. Simmi vabastamine annab kõikidele potentsiaalsetele riigireeturitele ja meile vaenulike riikide luureteenitustele signaali, et laske aga käia, Eesti kohtud pigistavad silmad sellise kaabakliku ja riiki sügavalt kahjustava käitumise suhtes silmad kinni ja oma riigi ja rahva maha müünud tegelased ei pea niikuinii karistust lõpuni ära kandma," kirjutas Põlluaas.

Reinsalu lisas, et Karistus riigireeturile peab teenima mitut eesmärki. Näiteks hirmutama tulevasi riigireetureid. Teiseks peaks see tema sõnul olema kättemaks meie riigi poolt. "Ja selles pole midagi häbeneda," lisas ta.

"Kõik riigid kohtlevad erilise jõuga riigireetureid ja see on põhjendatud. Omal ajal oli Simmil jultumust mind kohtusse kaevata, sest tõkestasin tema saatmise avavanglasse. Loodan, et prokuratuur praegu kohtu otsuse edasi kaebab. Omal ajal seadsin prokuratuurile muude ülesannete seas prioriteediks just riigivastaste kuritegude tõkestamise ning pärast Simmi arreteerimist esitasin Riigikogule ettepaneku karistada spioone kuni eluaegse karistusega," kirjutas Reinsalu.

"Nüüd tuleb Raivo Aja ettepakute alusel seda edasi arendada. Võltshalastus reeturi krokodillipisarate ees on kohatu ja ei ole just eetilisest vaatenurgast mingilgi moel aktsepteeritav!" vihastas välisminister.

Ka Põlluaas ei jäta oma arvamust hammaste taha. "Riigireeturitele ei tohi mitte mingil juhul andestada ega neid ennetähtaegselt karistuse kandmisest vabastada. Ma protesteerin sellise otsuse vastu ja vaidlustaksin selle kohtus, kuid kahjuks ei anna kehtivad seadused selleks mulle võimalust. Mul on sügavalt häbi Tartu maakohtu otsuse pärast. Kremlis aga kindlasti rõõmustatakse. Nüüd on neil võimalus anda hea teenistuse eest Simmile medal ja kindrali auaste, mida talle lubati," selgitas ta.