Linnavalitsus soovib, et sarnaselt riigi ametiasutustega oleks ka kohaliku omavalitsuste juhtide puhul senisest enam tähtaegaset teenistussuhet. Samuti soovitakse, et kohalikule volikogule jääks õigus otsustada, mitu viieaastast ametiaega järjest saab samal teenistuskohal jätkata.

Praegu on seadustes selle koha peal lünk – pole regulatsiooni, mis annaks võimaluse linnades-valdades ametite ja asutuste juhte määrata teenistusse kindlaks ajaks.

Riigihalduse minister Aabi hinnangul pole selle muudatuse algatamine seaduses põhjendatud.

"Ei ole mõeldav, et taolise regulatsiooni jõustudes loeks omavalitsuse volikogu mõne ametiasutuse juhi ametikoha tähtajaliseks, kuid teiste ametiasutuste juhid saaks teenistuskohal jätkata määramata aja. Eelnõu tõstab esitatud kujul ametiasutuste politiseerituse riski, mida avalikus teenistuses tuleks vältida," märkis Aab.