Tervishoiu ebapiisava finantseerimise tõttu toimus seimi juures aktsioon „Üks päev ilma arstita”. Kohe pärast seda algas pikett omavalitsusreformi vastu, vahendab LSM.

Paljud omavalitsused levitasid oma elanike hulgas üleskutseid omavalitsusreformi vastasest meeleavaldusest osavõtmiseks.

Läti rohelisest erakonnast teatati, et protestiaktsioon on ajastatud valitsuskoalitsiooni poolt heaks kiidetud omavalitsusreformi seaduseelnõu üleandmisele esimeseks lugemiseks seimile.

Otsuse korraldada meditsiinitöötajate protestiaktsioon võtsid ühisel nõupidamisel vastu Läti Arstide Liit, Läti Maaperearstide Assotsiatsioon, Läti Tervishoiu- ja Sotsiaalhoolekandetöötajate Ametiühing, Läti Noorte Arstide Assotsiatsioon, Läti Meditsiiniõdede Assotsiatsioon ja Läti Perearstide Assotsiatsioon.

Oma osavõtust teatasid kõigi suuremate Riia ja regionaalsete haiglate meedikud. Riia Ida Kliinilises Ülikoolihaiglas ja Stradiņši-nimelises Kliinilises Ülikoolihaiglas ei toimu täna plaanilised visiidid ja operatsioonid. Idahaiglast võtab aktsioonist osa 665 töötajat. Stradiņši haiglas lükati edasi umbes 700 ambulatoorset visiiti ja 100 operatsiooni.

Gaiļezersi haigla statsionaaris ja Läti Onkoloogiakeskuses toimuvad täna ainult vältimatud meditsiiniprotseduurid, patsientide plaanilist vastuvõttu aga ei ole. Ei toimu ka diagnostilised röntgenuuringud.

Plaanilisi teenuseid ei osuta ka Liepāja ja Ventspilsi regionaalhaiglad. Vidzeme haigla Valkas ja Daugavpilsi regionaalhaigla töötavad tavapäraselt.

Kui tänane aktsioon tulemusi ei anna, toimub 8.-14. novembril kogu Lätis aktsioon „Langeta lipp, süüta küünal!”. Lisaks sellele teatasid meedikute organisatsioonid, et hakkavad koguma allkirju parlamendi ennetähtaegseks laialisaatmiseks, kui 14. novembril, kui toimub 2020. aasta riigieelarve viimane lugemine, meditsiini finantseerimist ei suurendata.