Vastalt pärast listeeriaskandaali lahvatamist oli oktoobri alguses Järviku versioon sündmustest, kuidas tema pole näinud, et kalavabrikus tehtud proovid piirnormidest üle oleks, et kohtus kalavabriku juhi Mati Vetevooluga esimest korda alles augustis ja pole VTA uurimisprotsessi kuidagi sekkunud.

Järviku väited on nüüdseks järk-järgult valeks osutunud ning ta esitatud versioonid muutunud. Panime alljrägnevalt kokku samm-sammult faktid, mida mööda liikudes on sellest võimalik aru saada.

Toome teieni ajajoone järviku väidete ja tegemistega, mis paljastavad maaeluministri vassimise.

1) 29.4.19 - Mart Järvik astub ametisse

2) 12.6.19 - M.V.Wooli ruumides toimub kohtumine PRIA kliendinõukojaga. Kohal on ka minister Järvik. M.V.Wooli juht Mati Vetevool tutvustab ettevõtte tegevust ja peatub põhjalikumalt listeeriabakteri teemal.

Kohe pärast Vetevooli astub ette minister Järvik, räägib olukorrast riigis ning vastab küsimustele toiduohutusest. Esimeste hulgas vastab ka listeeriaskandaaliga aktuaalseks kerkinud küsimustele, mis puudutavad ministeeriumi ja selle allasutuste tegemisi. Järvik ütleb, et plaanis on teha erakorraline siseaudit, et selgitada, kas mõni ametnik on ehk kehva teavistustööd teinud. Teine küsimus, millele Järvik vastab, muutub samuti tulevikus listeeriaskandaali vaidluskohaks veterinaar- ja toiduameti ning M.V.Wooli vahel: kui võimekad on Eesti laborid, kus proove analüüsitakse?

3) 9.7.19 - Mart Järvik saadab VTA-le põhjaliku kirja ning küsib 19 küsimust, mis on kõik seotud listeeriaskandaaliga. Mitmed küsimused puudutavad otseselt ettevõtet M.V.Wool.

Järvik kirjutab oma kirjas: "Minule on laekunud mitmetest kanalitest erinevat informatsiooni VTA ametnike tegevuse kohta seoses kalatööstusettevõtte M.V. Wool tegevuse kontrollimisega."

Ta on asjadega kursis.

4) 18.7.19 - Kurikuulus turureid, kus Järvik ja saatjaskond käisid Balti jaama turul maasikamüüjaid kontrollimas. Kolm kuud hiljem väidab Järvik, et just seal rääkis talle esimest korda "keegi ajakirjanikest, aga ma ei ole kindel" eesootavast skandaalist kalatööstuses.

5) 26.7.19 - Selgub, et 9.07.2019 VTA-le läkitatud kiri sai valele aadressile saadetud. Küsimused saadetakse uuesti, seekord õigele e-maili aadressile.

6) 7.8.19 - VTA vastab Järvikule. Oletusel, et ta seda kirja ka luges, saab Järvik teada: M.V.Wool on ületanud listeeriabakteri lubatud piirmäärasid ehk kolm proovi kahekümne kuuest sisaldasid listeeriat. Veel saab Järvik talle saadetud vastusest lugeda, et Taanis leiti 9 haigusjuhtumit, millest kaks lõppesid surmaga ja haiguse põhjustajaks oli sama tüvega bakter, mis oli leitud M.V.Wooli toodetest ja sellele ettevõttele unikaalne. Sama tulemuseni jõuti 10. juulil ka Euroopa Riiklikus Referentlaboris.

7) 7.8.19 - VTA teeb Woolile ettekirjutised: tuleb peatada viilutatud külmsuitsulõhe ja viilutatud soolaforelli edasine käitlemine, kutsuda turult tagasi kogu partii ning teavitada tarbijaid.

8) 13.8.19 - Mart Järvik väidab oktoobris, et see kuupäev oli esimene kord, kui ta kuulis üldse Mati Vetevoolu nime. "13. augustil, kui ma õigesti mäletan, oli meil majas koosolek ja selle põhjuseks oli, et M. V. Wool pöördus ministeeriumi poole, sest polnud rahul veterinaar- ja toiduameti (VTA) poolt tehtuga," ütles Järvik kaks kuud hiljem ERR-ile.

9) 27.09.19 - Minister ootab VTA-lt infot õiguslikku alust karmima kohtlemise rakendamiseks M.V.Wooli osas.

10) 04.09.19 - VTA vastab Järvikule, et õiguslik alus on, kuna mujalt haigusi tekitanud tüvega listeeriabakterit peale M.V.Wooli leitud ei ole.

9) 2.9.19 - Maido Pajo (minister Järviku nõunik) saadab VTA-sse päringu, koopiareal kalatehase M.V.Wooli advokaat Allar Jõks.

10) 5.9.19 - M.V.Wool kaebab VTA Tallinna halduskohtusse, et 7.08 tehtud ettekirjutis tühistataks.

11) 25.9.19 - Pealtnägija ja Eesti Ekspress avalikustavad lood M.V.Wooli listeeriakahtlusest

12) 2.10.19 - Mart Järvik ütleb, et veterinaar- ja toiduamet (VTA) ei ole talle esitanud tõendeid, et ettevõtte M.V. Wool tooted oleksid kuidagi ohtlikud.

13) 8.10.19 - Minister on ETV "Esimeses stuudios" ja väidab:

* et pole selliseid proovivastuseid näinud, kus on viiekordselt ehk 500 ühikut;
* et seni, kuni pole kindlalt tõendeid tema laual, ei saa tema väita, et M. V. Wooli toodete tagajärjel on keegi surnud. "Esitagu mulle mingi tõend, kasvõi surmatõend," ütleb Järvik;
* et pole VTA uurimisprotsessi kuidagi sekkunud;
* et kohtus esimest korda Mati Vetevooluga alles 13. augustil maaeluministeeriumis

14) 9.10.19 - VTA võttis M.V.Wooli Vihterpalu tehases toidu- ja uhtmeproovid ning VTA labori väitel tuvastati listeeriat ühes tootes, kuumsuitsutatud lõheribis, millest võetud viiest osaproovist oli üks positiivne.

15) 25.10.19 - Järvik ütleb ERR-ile, et kuulis tulevast skandaalist kalatööstuses esimest korda alles Balti jaamas maasikareidi ajal.

16) Täna - ERR avalikustab juunikuise PRIA kohtumise dokumendi (vaata punkt 2). Järvik kommenteerib, et tema seal Vetevooluga üldse tuttavaks ei saanud ja listeeriast ei räägitud. Kui ajakirjanik viitab dokumendile, et listeeriast siiski oli juttu, vastab Järvik, et ta läks enne ürituse lõppu minema (mis sest, et esines kohe pärast Mati Vetevoolu ettekannet).

Lisaks toome kuupäevad, mil on toimunud maaeluministeeriumi ja VTA kirjavahetus M.V.Wooli teemal.

 • Küsimus ministeeriumilt 26.07.2019
 • VTA vastus 07.08.2019
 • Küsimus ministeeriumilt 08.08.2019
 • VTA vastus 12.08.2019
 • Küsimused ministeeriumilt 02.09.2019
 • Kohtumise memo 02.09.2019
 • Veel üks kohtumisega seotud kiri 02.09.2019
 • VTA vastus 03.09.2019
 • Täiendatud VTA vastus 05.09.2019
 • Ministeeriumi lisaküsimused 13.09.2019
 • VTA vastus 13.09.2019
 • Lisaküsimused ministeeriumilt 16.09.2019
 • VTA vastus ministeeriumile 26.09.2019
 • Selgitustaotlus ministeeriumilt VTA-le 30.09.2019
 • VTA vastus 04.10.2019
 • VTA vastus 17.10.2019