Vetevool rääkis Delfile, et veterinaar- ja toiduameti ettekirjutused, mis ajalehetoimetusel olemas on, kujutavad endast sisuliselt ameti ettepanekuid selle kohta, mida ettevõttes paremini teha ning listeeriabakterit esineb kalas pidevalt, küsimus on lihtsalt kontsentratsioonis.

"Tootmise ülesanne on ohjata listeeriat, et ta ei läheks üle normide ja täpselt seda ongi M. V. Wooli mõlemad tehased teinud," kinnitas Vetevool.

Veterinaar- ja toiduamet on muuhulgas 2015. aasta 8. septembri kontrolli puhul välja toonud, et 30. aprillist 10. juulini 2015 on tuvastatud listeria monocytogenese bakteri olemasolu neljal korral soolatud kalatootes ja neljal korral külmsuitsutatud kalatootes. M. V. Wool ei olnud veterinaar- ja toiduametit teavitanud nõuetele mittevastavatest ja inimese tervist kahjustada võivast analüüsitulemustest ja ettevõetud abinõudest olukorra kontrolli alla saamiseks.

Ettevõttele tehtud ettekirjutuses märgib amet, et nõuetele mittevastavatest laboratoorsete analüüside tulemustest ja ettevõetud abinõudest olukorra kontrolli alla viimiseks tuleb veterinaar- ja toiduametit õigeaegselt teavitada ning ettekirjutus kuulub pideva kontrolli alla.

Vetevool kinnitas kõikidel kordadel on listeeria arvuline määramine olnud väiksem kui 10 kolooniat moodustavat ühikut grammi kohta, lubatud on aga kuni 100. "Mitte kellelegi ta mingit ohtu ei kujuta," kinnitas ta. Veterinaar- ja toiduameti teavitamata jätmise kohta ütles Vetevool, et alla piirnormi jäävast listeeriasisaldusest teavitamise kohustust varem polnud. Ta tõi lisaks välja, et kaupa selle ettekirjutusega tagasi ei kutsutud.

Vetevool kinnitas, et veterinaar- ja toiduameti ülesanne ongi teha järelevalvet ja teha ettepanekuid erinevate asjaolude parandamiseks ning seda kõik tehtud ettekirjutused ka näitavad. "Kui tema arvates on midagi teistmoodi, siis amet teebki meile sellised tähelepanekud ja meie järgime neid tähelepanekuid ja töötame täpselt nii edasi," rääkis ta.

"Kui amet näeb, et toit on ohtlik, siis ta ütleb, et see toit tuleb turult tagasi kutsuda. Kui toit ei ole ohtlik, siis amet ütlebki, et palun vaadake seda kohta, vaadake teist kohta, see on igapäevane protsess," selgitas Vetevool ametilt saadud ettekirjutusi.

Lisaks listeeriaga seotud ettekirjutustele on veterinaar- ja toiduamet tuvastanud ja teinud aastatel 2015–2018 kokku üle 240 ettekirjutuse muude puuduste osas. Näiteks on puudusi tuvastatud seoses realiseerimise kuupäevade, kasutusel olnud realiseerimiaja ületanud kuivatatud maitseainete, kalatoodete külmutamisega kalatoodete ladustamiseks ettenähtud külmkambris, tootmisruumide määrdunud elektrilülitite ja pistikute ümbruste või seinte värvikahjustustega.