Vastav teade on avaldatud esmaspäeval Kremli ametlikul veebilehel.

Venemaa annab ka Nõukogude Liidu ajal eksisteerinud autasu "teenete eest rahvaste vahelise koostöö ja sõpruse tugevdamisel".

Müllerson on avaldanud arvukalt töid rahvusvahelise õiguse alal. Ta töötas aastatel 1999-2009 Londoni Ülikooli King's College'is professorina. Mõned tema seisukohad on saanud kriitikat kui Venemaa agressiivset välispoliitikat õigustavad.

2000. aastal soovis president Lennart Meri esitada Müllersoni õiguskantsleri kandidaadiks, kuid ei saanud parlamendierakondadelt tuge.