Mustamäe linnaosavanem Lauri Laats kurtis möödunud kuul parteikaaslasest riigikogu sotsiaalkomisjoni esimehele Tõnis Mölderile, et tema linnaosas esmatasandi arstiabi puudutav olukord kriitiline - seni valdavalt Mustamäe ja Nõmme linnaosa elanikke teenindanud mitmed perearstid on loonud uue perearstiteenust pakkuva ettevõtte, mille tegevuskohaks on hoopis Lasnamäe.

Mustamäe elanikel on aga arstiabi vaja oma kodupiirkonnas, mitte linna teises otsas, kuhu kunagi pole asja olnud. Perearstide ümber vahetamine aga keeruline, sest nimistud on täis.

"Mustamäelt on lahkunud kolm arsti. Kui võtta aluseks, et ühe perearsti nimistu on minimaalselt 1200 inimest, saab lihtsa tehte abil aimu, kui suurt hulka inimesi see puudutab," ütles Laats Delfile.

Laatsi sõnul on kõnealuste perearstide nimistus olevate inimeste jaoks arsti juurde pääsemine muutunud oluliselt ebamugavamaks. "Eelkõige puudutab probleem just eakamaid inimesi, kes peavad perearsti visiidil sagedasti käima," ütles Laats. Paljud neist on avaldanud soovi ka perearsti vahetada kodulähedasema vastu, kuid seda pole võimaldatud, sest Mustamäel tegutsevate arstide nimistud on Laatsi sõnul juba täitunud.

"Olen kohtunud antud teemal Mustamäe perearstikeskuste juhtidega, valdkonna abilinnapeaga, riigikogu sotsiaalkomisjoni juhi ning mõistagi väga paljude Mustamäe elanikega, kes on tekkinud olukorrast nõutud. Võimaluste piires oleme püüdnud jõuda kompromissidele, et Mustamäel tegutsevad perearstid võtaksid oma nimistusse inimesi juurde, kuid seadus ei kohusta neid seda tegema," ütles Laats.

Sellest tulenevalt tegi Laats Möldrile ka ettepaneku, et perearstide nimistu alammäär võiks olla rohkem kui 1200 inimest. "See võimaldaks soovijatel leida perearst oma linnaosas," selgitas Laats.

Mölder ütles Delfile, et seni on arutelu all olnud hoopis nimistute ülempiir, kuid ka selle osas on olnud erinevaid seisukohti ja kokkuleppeni ei ole veel jõutud. "On tulnud ettepanekuid, et ülempiir võiks olla üle 2000, aga on ka ministeeriumi, perearstide seltsi ja haigekassa arvamus, et suurus peaks liikuma allapoole, 1600 peale," ütles Mölder.

Seadus ei arvesta Tallinna suurust

Teiseks ettepanekuks, mis ka Mölderile juba meeldib, on Tallinna jaotamine mitmeks teeninduspiirkonnaks - näiteks linnaosade kaupa, või siis vähemalt neljaks sektoriks.

Praegu ei tohi terivshoiuteenuste korraldamise seaduse kohaselt perearsti tegevuskoha ja teeninduspiirkonna vahemaa olla ebamõistlikult pikk ning nende vahel peab olema mõistlik transpordiühendus.

Laatsi sõnul aga praeguses olukorras see regulatsioon ei toimi, sest kogu linna hõlmava teeninduspiirkonna puhul on siiski ebamõistlik kui Mustamäe elanike perearstid asuvad Lasnamäe linnaosas.

"Eesti esmatasandi tervishoiu eesmärgiks on suunata esmaste tervisemurede puhul inimesed just perearstide juurde, kuid antud olukorras muutub esmatasandi tervishoiu kättesaadavus tuhandete inimeste jaoks oluliselt halvemaks. Tallinna pidamine üheks suureks perearsti teeninduspiirkonnaks on vastuolus seaduses toodud läheduse ja kättesaadavuse eesmärgiga," selgitas Laats.

Mölderi arvates on ideel jumet. "See oleks mõistlik lähenemine selles mõttes, et Mustamäe inimene ei peaks käima perearsti juures Ülemistel. Teenus võiks olla kättesaadav oma linnaosa piires," ütles ta Delfile.

Sotsiaalkomisjon koguneb

Mölder saaks Laatsi probleemi tõstatada juba homsel sotsiaalkomisjoni istungil, kus ainsa päevakorra punktina on seatud ülevaate saamine esmatasandi arstiabist Eestis. Komisjonile tutvustavad olukorda terviseameti, perearstide seltsi, õdede liidu ja haigekassa esindajad, aga ka sotsiaalministeeriumi asekantsler Maris Jesse.

Mölderi sõnul saab aga peamiseks aruteluks homme olema maapiirkondade atraktiivseks muutmine noortele perearstidele.

"Käesolev aasta on näidanud, et sinna ei leidu enam perearste. Küsimus ongi, kuidas meelitada nooremapoolseid perearste maale tööd tegema. Kindlasti tahame ülevaadet ka selle üle, kuidas lähevad ministeeriumi ja perearstide vahel läbirääkimised, mis puudutavad nimistu suurust," selgitas Mölder.

Mölder ütles, et on ka Mustamäe probleemiga väga hästi kursis ning ei välistanud, et jutuks võib tulla ka Laatsi mainitud probleem Mustamäe piirkonnas.

Tallinna perearstide seltsilt ei õnnestunud Delfi tänase päeva jooksul kommentaari saada.

Laats tegi Mölderile olukorra leevendamiseks veel kolm ettepanekut:

  • Perearstide nimistute konkurssidel võiksid osaleda ka kohalikud omavalitsused (sihtasutuste vm ettevõtete kaudu) ning haiglad tagamaks suurema konkurentsi, parandamaks perearstiteenuse kättesaadavust ning vältimaks segadusi nimistutega.
  • Kaaluda võimalust äsja eriala omandanud meditsiinitöötajate sidumist stažeerimiskohustusega Eestis vajalikes piirkondades.
  • Suurendada perearstide residentuuri vastuvõttu, et vähendada perearstide nappust ning soodustada põlvkondade vahetumist. Noorte perearstide sujuvaks siirdumiseks koolist tööellu on koheselt vajalik käivitada nn inkubatsioonisüsteem.