Vahendite osas pidid enam kõnelustel järgi andma keskkonna-, majandus- ja kaitseministeerium. Väikeste võitudega tulud investeeringute vaates läbirääkimistelt välja Mart ja Martin Helme juhitavad sise- ja rahandusministeerium.

Üpris suurt investeeringute summade erinevust kevadise eelarve strateegia ja nüüdse riigieelarve kava vahel kommenteeris rahandusministeeriumi pressiesindaja Ott Heinapuu järgmiselt: "Kui mõne valdkonna investeeringute summa 2020. aastaks on riigieelarve eelnõu järgi väiksem kui kevadel riigi eelarvestrateegias kavandatu, võib see tähendada ka investeeringu osalist või täielikku edasilükkumist objektiivsetel põhjustel, mis on suurte projektide juures tavaline. Suuremate investeeringute kavandamise ja teostamise tsükkel hõlmab tavaliselt pikemat perioodi kui üks aasta ning seetõttu on summade nihkumine ühest aastast teise pigem tavapärane.".

Riigieelarve ja eelarve strateegia materjalidest saab ka täpsemalt teada, millised olid konkreetsed suuremad investeeirngud, mida järgmisel aastal ette ei võeta, lükkuvad edasi või jäävad alles kärbitud kujul.