Abilinnapea Betina Beškina sõnul peab linn väga oluliseks hooldusasutuses pakutavate teenuste taset ning nende teenuste pakkujate omavahelist koostööd. „Just seda silmas pidades võttis linn tänavu suvel erilise tähelepanu alla Iru hooldekodu teenuste korraldamise, sealhulgas tervishoiutöötajate ja hooldajate töökorralduse. Kontrollist saame selge ülevaate kitsaskohtadest ja seejärel teeme edasised otsused, mille eesmärk on pakkuda eakatele kvaliteetset teenust,“ märkis Beškina. „Meie eesmärk on erinevate osapooltega koostöös välja töötada parimad lahendused igapäevatöö sujuvamaks korraldamiseks, lähtudes hooldekodus viibivate inimeste vajadustest ja heaolust.“

Abilinnapea möönis, et vajadus õendushooldusteenuse järele kasvab ja linn teeb järjepidevalt pingutusi selle nimel, et kasvava nõudlusega toime tulla. „Õendushooldusteenust osutab hooldekodu küll praegu piiratud mahus, kuid õendusabi vajavate eakate arv kasvab pidevalt. Seda silmas pidades kavandab linn lähiaastatel Iru hooldekodu juurde 100-kohalist õendusabi üksust, kus saaksid abi just ööpäevaringset hooldust vajavad eakad,“ sõnas Beškina.

Kontrolli Iru hooldekodus viib läbi Tallinna sisekontrolöri teenistus ning Tallinna sotsiaal- ja tervishoiuamet koos Tallinna haiglate esindajatega.

Iru Hooldekodu on Tallinna linna hoolekandeasutus – üldhooldekodu, mis on loodud vanuritele ja puuetega isikutele elamiseks, hooldamiseks ja rehabilitatsiooniks. Iru hooldekodus on 334 kohta, sellele lisaks rahastab Tallinn veel 426 hooldekodu kohta eakate linlaste hooldamiseks.