Kuidas hindab ta EKRE võimuletuleku mõju Eestile? "Mulle tundub, et Eestis on säilinud laialdane sallivuse ja inimväärikusest lugupidamise traditsioon. Tulin siia, et rõhutada, et kuna Eesti on traditsiooniliselt olnud nendes valdkondades juhtiv riik, siis tuleb tagasi tõrjuda EKRE levitatav vihkamine ja ebaõiglus. Praegune võib olla otsustav aeg. See riik ja rahvas avaldavad mulle endiselt väga muljet, lahkun siit väga lootusrikkalt. Mõistan samas, et kui lähikuudel seistakse vastu EKRE ebaõiglastele kavadele, siis on sellel suur mõju mitte vaid Eestile, vaid kogu maailmale," lausus Wyden.