Tammeveski ütles, et hinnates vajadust pikendada noormehe kinnises lasteasutuses viibimist, võttis sotsiaalkindlustusamet arvesse tema seal viibitud aja positiivseid ja negatiivseid asjaolusid. "Arvamuse kujundamisel on oluliseks argumendiks ka teenusepakkuja, antud juhul Maarjamaa hariduskolleegiumi hinnang lapse toimetulekule nii teenusel viibimise ajal kui ka selle lõppemisel," ütles Tammeveski.

Sotsiaalkindlustusameti seisukoht ei olnud Tammeveski kinnitusel kohtule otsuse tegemisel siduv ja see arvamus ei oleks saanud käesolevat olukorda muuta. "Kogu protseduuriga tehti liialt hilja algust ning ajaraam oli liiga väike. Lisaks ei viidanud sotsiaalkindlustusametile esitatud andmed riskidele, küll aga sellele, et kompleksseid meetmeid rakendades on võimalik saavutada positiivne areng," märkis ta.

Möödunud nädalal lõi Pärnu kesklinnas 15-aastane noormees 13-aastast, kes suri haiglas saadud vigastuste tagajärjel.

15-aastane noormees on varasemalt toime pannud enam kui 15 õigusrikkumist ning ta on aasta tagasi süüdi mõistetud kehalises väärkohtlemises, väljapressimises, varguses, asja omavolilises kasutamises ja avaliku korra raskes rikkumises.

Viiel korral on noormees osalenud alaealiste komisjoni istungil, talle on määratud üldkasuliku töö ning kohustus läbida pereteraapia, käia eripedagoogi ja lastepsühhiaatri juures.

Pärnu linnavalitsuse lastekaitse osakond hoidis pidevalt poisil silma peal. Pere on saanud pereteraapiat ja muud abi. Paraku sellest kahtlusaluse nooruki puhul abi ei olnud ja kohus otsustas ta eelmisel aastal suunata Maarjamaa Hariduskolleegiumi.

Algul, kui nooruk erikooli suunati, tundus, et kõik on läheb kenasti. Paraku hakkasid alates aprillikuust kodukülastustega kaasnema rikkumised, nooruk põgenes kooli territooriumilt ega ilmunud linnaloalt õigel ajal tagasi.

Sagenenud rikkumiste taustal taotles lastekaitseteenistus poisi viibimist Maarjamaa Hariduskolleegiumis pikendada. Kirjutati taotlused sotsiaalkindlustusametile ning kohtule.

Sotsiaalkindlustusametist saabus vastus, mis edastas, et noormehe käitumist saab parandada ka muude meetmetega. Ta lasti 24. juulil koolist välja.