Baltnews on Eesti kaitsepolitsei huviorbiidis olnud juba meediakanali loomise ajast. 2014. aastat kokkuvõtvas kaitsepolitsei aastaraamatus on kirjutatud Baltnewsist kui järjekordsest Venemaa mõjutustegevuse meediaprojektist, mille eesmärgiks on arendada multimeediasisu ning lisada veebitelevisiooni ja raadio võimekust. Baltnews loodi Eestis, Lätis ja Leedus 2014. aasta oktoobris.

Veebilehe tegevust Eestis asus korraldama kohaliku natsiooninõukogu liige ja propagandaportaali baltija.eu juht Aleksandr Kornilov. Teine Baltnewsi projekti käivitajaid oli aga aktiivselt Venemaa naaberriikides mõjutustegevuses osaleva Euraasia Majandusühenduse Instituudi peadirektor Vladimir Lepehhin, kes 2014. aasta kevadel külastas Eestit. Kohtumistel Kornilovi ja teiste aktivistidega arutati kaitsepolitsei andmetel siin Baltnewsi projekti käivitamist ja rahastamist.

Venemaa meediaprojektid on loodud mõjutamaks nii välisriikide venekeelset elanikkonda kui ka nende asukohamaade poliitikat. Kuigi soovitud tulemuseni tihti ei jõuta, ei tähenda see kaitsepolitsei hinnangul paraku katsetest loobumist, vaid pigem püütakse suurema konsolideerumise abil edasi. Balti riikide venekeelsetele elanikele suunatud Baltnewsi tegevust koordineerisid kaitsepolitsei teatel juba algusest mitmed Russia Today (Rossija Segodnja) töötajad.

Russia Today on Kremli poolt rahastatav meediakanalite võrgustik kuhu kuuluvad kümned propagandamaterjale levitada võimaldavad tele- ja raadiokanalid ning veebilehed.

"Nad korraldavad sisuliselt kogu portaali tööd ja selles kajastatavaid teemasid. Saadud ülesannete täitmise eest tasustatakse Rossija Segodnja kontrolli all olevate variettevõtete kaudu. Maksuvabade äriühingute nimelt makstakse Baltnews.ee ja Baltija.eu eestvedajale Aleksandr Kornilovile iga kuu 11 400 eurot," seisis kaitsepolitsei 2016. aastat kokkuvõtvas raamatus.

Samad tegelased edastasid regulaarselt soovituslikke teemasid ka Russia Today ametliku allharu Sputnik esindustele. Seeläbi koordineeritakse kogu võrgustiku kaudu edastatavaid Venemaa sõnumeid.

Lisaks kohustab Rossija Segodnja Eesti, Läti ja Leedu Baltnewsi portaale tegema koostööd Sputniku esindustega ning toetama ja dubleerima nende avaldatud uudiseid.

Baltnews esitles end iseseisva ja sõltumatu meediakanalina tervelt neli aastat, kuni Kornilovi ja tema ettevõttega seotud kriminaalasja materjalidest alguse saanud rahvusvahelise ajakirjandusliku uurimuse järel sai see avalikult propagandakanali Russia Today osaks, mida ta tegelikult oli sisuliselt olnud algusest peale. Päris avalikult oma veebilehel tunnistab Baltnews seda alates eelmisest nädalast, kirjutas Propastop.

Propastop on Eesti kaitseliidu vabatahtlike veetava veebilehega, mis tege­leb Eesti-vastase propa­ganda paljastamisega

Siseminister Mart Helme esines Kremli-meelses propagandakanalis Baltnews Eesti asepeaministrina ning andis neile intervjuu, mida Venemaa propagandameedias Propastopi hinnangul nüüd ära kasutatakse ja erinevates kontekstides refereeritakse.

Baltnewsile on hiljuti intervjuu andnud ka Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart, kes põhjendas seal, miks keskvalitsuse tasandil EKRE-ga koalitsiooni mindi.