Tartu ülikooli raamatukogu juhiks valitud Krista Aru on suure kogemusega hinnatud juht, kelle tegemisi iseloomustab lai kultuuriline haare.

Krista Aru sõnul peab ta oluliseks eesti kultuuriloo paremat esiletõstmist raamatukogu tegevuse kaudu ning teadlaste suuremat sidumist raamatukoguga. Aru rõhutas, et raamatukogu pole ainult ülikooli tugiüksus, vaid see peab olema ka keskus, mis toetab aktiivselt õppe- ja teadustegevuse tingimuste parandamist ning aitab ülikoolil täita oma põhiülesandeid kogu ühiskonnas. Samuti tõstis ta esiplaanile töötajate pideva arendamise vajaduse ja meeskonnatöö.

Kandidaatide hindamise komisjoni liige, Tartu ülikooli arendusprorektor Erik Puura ütles, et Krista Aru on kindlasti silmapaistev eestkõneleja, kes edendab ülikooli raamatukogu tuntust Eesti ühe olulisema raamatukoguna.

Krista Aru on lõpetanud 1981. aastal Tartu ülikoolis ajakirjanduse eriala cum laude. Aastatel 1989–1992 õppis ta Tartu ülikooli aspirantuuris eesti kultuuri ja kirjanduse erialal ning 1992. aastal kaitses ka magistrikraadi eesti kirjanduses. 2010. aastal kaitses Aru Tallinna ülikoolis filosoofiadoktori kraadi kultuuride uuringute alal.

Aru on töötanud kümme aastat (1995–2005) Eesti Kirjandusmuuseumi direktorina, aastatel 2006–2012 oli ta Eesti Rahva Muuseumi direktor ning seejärel Eesti Teadusagentuuri juhatuse liige. 2015. aasta märtsist 2019. aasta aprillini oli Krista Aru Riigikogu liige, kuulumata ühtegi parteisse, kuid osaledes Vabaerakonna fraktsiooni töös (sh aseesimehena). Riigikogus osales Aru aktiivselt kultuurikomisjoni ja julgeolekuasutuste järelevalve komisjoni töös.

Krista Aru lööb kaasa paljude kultuuri- ja teadusorganisatsioonide tegevuses, muu hulgas on ta Eesti Rahvuskultuuri Fondi nõukogu liige, Eesti Rahva Muuseumi nõukoja liige, MTÜ Jaan Tõnissoni Seltsi juhatuse esimees ja Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liige.

Aru on pälvinud Valgetähe III klassi teenetemärgi (2000) ja Eesti Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali aastapreemia (2005) ning talle on antud Tartu rahvakultuuri hoidja (2012), Tartumaa rahvakultuuri edendaja (2012) ja aasta kodaniku (2012) aunimetus.

Mariann Raisma on juhtinud Tartu ülikooli muuseumi alates 2010. aastast. Ta on hinnatud spetsialist ja tugev juht, kelle senine töö on olnud väga mitmekülgne. Raisma tunneb muusemitööd väga hästi ning on tegutsenud nii õppejõu, teadlase, teaduse populariseerija kui ka kuraatorina.

Arendusprorektor Erik Puura ütles, et Mariann Raisma suudab panustada museoloogia arendamisse Eesti ja rahvusvahelisel tasemel. Raisma juhtimisel on Tartu ülikooli muuseumi nähtavus märkimisväärselt suurenenud. Muuseum on oma töö eest pälvinud tunnustust ka Eesti muuseumiauhindade jagamisel.

Mariann Raisma ütles, et ta näeb Tartu ülikooli muuseumi kompetentsikeskusena, mis tegeleb ülikooli- ja teadusloo uurimise ja eksponeerimisega. „Kuna ülikooli roll muutub ühiskonnas järjest olulisemaks, muutub ka ülikooli muuseumi tähendus. Milleks on ülikoolil ja ühiskonnal sellist muuseumi täna tarvis? Ma usun, et ülikooli muuseum on osa meie ülikooli identiteedist, milleta me ei kujuta ülikooli ette. Selleks, et muuseum oleks tähenduslik ühiskonnale ja oluline ülikoolile, tuleb arendada korraga kolme omavahel põimunud suunda: kompetentsikeskuse, varamu ja kohtumispaigana,“ rääkis Raisma.

Raisma on õppinud Tartu ülikoolis ajalugu ja Amsterdamis museoloogiat. Aastatel 2006–2010 õppis ta Eesti Kunstiakadeemia doktorantuuris (õpingud on lõpetamata).

Enne Tartu ülikooli muuseumi direktori ametikohale asumist töötas Raisma aastatel 2006–2010 Eesti Ajaloomuuseumi arendusdirektorina. Ta on töötanud ka Tartu Kunstnike Liidus ja Eesti Kunstimuuseumis.

Mariann Raisma kuulub mitmesse erialaorganisatsiooni (Rahvusvaheline Muuseumide Nõukogu, Eesti Muuseumiühing), on muuseuminõukogu aseesimees ja Euroopa Muuseumi Foorumi (EMF) rahvuslik korrespondent. Ta on publitseerinud erialakirjandust ning seotud paljude pärandivaldkonna projektidega.

Konkursid Tartu ülikooli raamatukogu ja muuseumi direktori ametikohtadele kuulutati välja märtsi keskel. Mõlemad direktorid valiti ametisse viieks aastaks.

Krista Aruga lepitakse tööleasumise aeg kokku lähiajal. Mariann Raisma uus ametiaeg muuseumi direktorina algab 16. augustil.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid