"Meie poole pöördus Eesti kaitsevägi taotlusega läbi viia Tallinna vangla endisel territooriumil järjekordne linnalahingu õppus. Seda ei saanud kooskõlastada, kuna varem on sarnaste õppuste pärast tulnud meile kaebusi Veerenni asumi elanikelt," ütles Svet. "Inimesed viitavad õppustega kaasnevale suitsule ja mürale, mis häirib tugevalt kohalikke elanikke," lisas ta.

Kaitsejõudude lahingharjutusi endisel vanglaalal on alates käesoleva aasta märtsist korraldatud mitu korda ning nende käigus on kasutatud nii käsitulirelvi kui ka imitatsioonivahendeid. Ka juunikuusse planeeritud õppused nägid ette lõhkepakettide ja paukpadrunite kasutamist.

"Mõistan, kuivõrd tähtis on riigi kaitsevõime tugevdamine õppuste kaudu, ning olen nõus, et erandjuhtumil võib neid korraldada ka linnas, aga olen veendunud, et Tallinna kesklinnas ei saa olla kohta sõjaliste harjutuste statsionaarsele polügoonile. Just selleks on aga praegu kujunenud Tallinna vangla endine territoorium," rõhutas linnaosavanem. "Kaitsevägi peaks saama korraldada õppusi selleks spetsiaalselt ehitatud polügoonidel, mis aitavad saavutada riigikaitse tugevdamiseks vajalikke eesmärke tsiviilelanikke häirimata," lisas ta.

Ühtlasi pöördub kesklinna vanem Riigi Kinnisvara AS-i (RKAS) poole ettepanekuga luua selgus endise vanglaterritooriumi tuleviku osas.

"Varem on RKAS andnud avalikkusele signaale, et kinnistu erastatakse avalikul enampakkumisel, ent viimasel ajal pole selget sõnumit selle kohta tulnud. Linnaosavalitsus soovib teada, kas RKAS on oma plaane kinnistuga seoses muutnud ning kui jah, siis millises suunas," märkis Svet.