Laud ütles Eesti Televisiooni uudistesaates, et Eestis asunud koonduslaagrites hukatud juute oli 20 000, mitte 10 000, nagu soovitatakse kirjutada viiele valmivale holokausti mälestussambale.

“Mina isiklikult usun ja meie kogukond usub seda, mis ütles Jad va šemi komisjon. Seal on: 20 000 juuti suri Eestis,” rääkis Laud. “Need andmed, mis Max Jakobson andis — 10 000, seal ei ole väga paljusid laagreid nimetatud.”

Laud lisas, et Max Jakobsoni juhitud inimsusvastaste kuritegude uurimise Eesti rahvusvahelise komisjoni andmete seas ei ole näiteks Jägala ja Kalevi-Liiva laagreid.

Viis ühesugust, 1,2 meetri kõrgust holokausti mälestuskivi on juudikogukonnal kavas avada Kloogal, Metsakalmistul, Vaivaras, Eredal ja Kiviõlis.

Ta ütles, et kui mälestussammaste avamist lubatakse kevadeni edasi lükata, tuleb tõenäoliselt suur vaidlus, sest juudi kogukond peab hukatute õigeks arvuks 20 000.

Eesti juudid mälestasid pühapäeval Kloogal 60 aastat tagasi toimunud veresauna ohvreid. Kloogal hukati 1800 juuti, tegemist oli holokausti suurima massihukkamisega Eestis.