Nii Keskerakond, Isamaa ja EKRE lubasid enne valimisi teaduse rahastust tõsta. Kui Keskerakond ja Isamaa panid eesmärgiks, et teadusele peaks panustama ühe protsendi SKPst, siis EKRE leidis, et sihiks peaks olema lausa kaks protsenti. Enne valimisi antud lubadused on aga unustatud.

„Mul on hea meel, et see lepe täna sõlmitud saab. Maailm muutub järjest teadmiste põhisemaks ja seni endale kätte võidetud koha hoidmiseks pole meil teist teed kui kiirendada oma teaduslik-tehnilist arengut, “ ütles president Kaljulaid mullu leppe allkirjastamisel.

Ta lisas, et üks protsent ei ole kindlasti veel piir, aga ehk innustab riigipoolne lubadus ja laiapindne kokkulepe ka erasektorit rohkem kaasa tulema, et ülikoolidega veelgi paremat koostööd teha.

Ühiskondlikule kokkuleppele Eesti teaduse ja innovatsiooni arengu kindlustamiseks andsid allkirjad Eesti Keskerakonna esimees Jüri Ratas, Eesti Reformierakonna esimees Kaja Kallas, Eesti Vabaerakonna esimees Kaul Nurm, Elurikkuse Erakonna volitatud esindaja Mihkel Kangur, Erakonna Eesti 200 esimees Kristina Kallas, Erakonna Eestimaa Rohelised esimees Züleyxa Izmailova, Erakonna Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Jevgeni Ossinovski, Rektorite Nõukogu juhatuse esimees Mait Klaassen, Eesti Teaduste Akadeemia president Tarmo Soomere, Eesti Noorte Teaduste Akadeemia president Els Heinsalu, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja juhatuse esimees Toomas Luman, Eesti Tööandjate Keskliidu juhataja Toomas Tamsar.

Eesti teadusleppe täistekst:

Ühiskondlik kokkulepe Eesti teaduse ja innovatsiooni arengu kindlustamiseks

Jagades ühist veendumust, et teadus, arendustegevus ja innovatsioon on Eesti inimeste heaolu ja ühiskonna kestlikkuse jaoks strateegiliselt määrava tähtsusega, kinnitavad käesoleva kokkuleppe osapooled vajadust kindlustada strateegias „Teadmistepõhine Eesti 2014–2020” kokku lepitud eesmärkide täitmine ning kohustuvad pühenduma nende eesmärkide saavutamisele. Selleks lepitakse kokku alljärgnevas:

1. Alla kirjutanud erakonnad, keda esindavad nende esimehed, toetavad teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni avaliku sektori rahastamise tõstmist 1%-ini sisemajanduse kogutoodangust ning edasist hoidmist vähemalt samal tasemel. Selleks lepitakse kokku, et 2019. aastal nähakse riigieelarve strateegias ette sihttasemeni jõudmine kolme aasta jooksul võrdsete summade lisandumisega;

2. Eesti teadusasutused, keda esindab avalik-õiguslike ülikoolide Rektorite Nõukogu juhatuse esimees, kinnitavad, et teadusasutused tagavad kõrgetasemelise teaduse ning teaduse ja ettevõtluse koostöö läbiviimiseks ning täiendavaks motiveerimiseks vajaliku institutsionaalse korralduse;

3. Eesti teadlased, keda esindavad Eesti Teaduste Akadeemia president ning Eesti Noorte Teaduste Akadeemia president, kinnitavad, et Eesti teadlased annavad oma parima selleks, et nende käsutusse antud ressursse kasutatakse teadus- ja arendustööks viisil, mis tagab tasakaalu alus- ning rakendusteaduse vahel eelisarendades Eesti majanduse ja ühiskonna arengule suunatud valdkondi;

4. Eesti suurimad ettevõtlusorganisatsioonid, keda esindavad Eesti Kaubandus- Tööstuskoja juhatuse esimees ning Eesti Tööandjate Keskliidu juhataja, kinnitavad oma valmisolekut aidata kaasa Eesti majanduse innovaatilisemaks muutmisele ja otsida võimalusi ettevõtjate suuremaks koostööks Eesti teadlaste ja teadusasutustega.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid