Vabaerakonna juhatus otsustas saata kõneluste alustamiseks laua taha erakonna esimehe Kaul Nurme ja aseesimehe Elo Lutsepa. Roheliste poolt olid kutsujateks erakonna esinaine Züleyxa Izmailova ja volikogu esimees Aleksander Laane.

Esmase vestluse käigus keskenduti teemadele, mis on Eesti jaoks olulised nii täna kui tulevikus ning kus kahel erakonnal on programmiline ühisosa kõige suurem. Nendeks on kliimakriisi ärahoidmine ja keskkonna teemad laiemalt, sealhulgas põllumajanduse ja metsanduse, taastuvenergeetika, jäätmete- ja ringmajandusega seonduv. Sarnased seisukohti leiti ka ühistulise majandustegevuse osas, rääkimata laristavast Rail Balticust.

„Me näeme ühiselt, et Eestis on mõistlik rakendada keskkonna- ja kliimapoliitikat nii, et see looks uusi töökohti ja ärivõimalusi, kasvataks inimeste heaolu ja loodusressursse kasutatakse säästval moel“, ütles Roheliste esinaine Züleyxa Izmailova.

Ühisosa leiti ka seni peamiselt Vabaerakonnaga seostatud teemade osas nagu demokraatlik riigivalitsemine, võrgustunud riigi kontseptsioon, suurem kogukondade roll ning regionaalpoliitika. “Eestis on viljeletud Tallinna-keskset regionaalpoliitikat ligemale 25 aastat ja selle tulemuseks on talumatult suur sotsiaalmajanduslik ebavõrdsus eri piirkondade vahel. Näeme vajadust ühendada jõud, kes hoolivad Eesti tasakaalustatud arengust ja on valmis muutma senist pealinnakeskset mõtteviisi ja poliitikat“, rõhutas Kaul Nurm Vabaerakonnast.

Kohtumise tulemusena otsustati jätkata konsultatsioone ja moodustada selleks teemapõhised töögrupid, kes kõrvutaksid erakondade programme ja sõnastaksid nende ühisosa.