Pärnu linnavalitsus otsustas 27. juunil 2017 määrata endise masinatehase kinnistust moodustatud transpordimaa omandamise õiglaseks hinnaks 30 000 eurot ja teha osaühingule Parem Kallas ettepanek kinnistu sellise hinna eest ära osta.

OÜ Parem Kallas omanikeks on erinevate ettevõtete kaudu Pärnu linnavolikogu liige Ago Kalmer ja Aleksandr Sorokin. Ettevõte palus kohtul linnavalitsuse korraldus tühistada, tuvastada kinnistu hind ja kohustada linnavalitsust kinnistu omandamise taotlust uuesti läbi vaatama.

Tallinna halduskohus tühistas mullu 27. aprillil linnavalitsuse korralduse ja kohustas linnavalitsust tasu suuruse küsimust uuesti otsustama.

Halduskohtu otsuse kaebasid edasi mõlemad osapooled. Tallinna ringkonnakohus otsustas eelmise aasta 21. detsembril rahuldada linnavalitsuse apellatsioonikaebuse ja teha uue otsuse, jättes OÜ Parem Kallas kaebuse tervikuna rahuldamata.

Ringkonnakohus ei näinud Kaanon Kinnisvara eksperthinnangus selliseid vajakajäämisi, mis tooksid kaasa eksperthinnangu tulemuse ebausaldusväärsuse. Hinnati tootmismaad elamumaa potentsiaaliga ning võrdlusobjektideks olid kinnistud, mis asuvad kesklinnas, jõe lähedal, omavad ehitusõigust ja liitumist võrkudega.

OÜ Parem Kallas vaidlustas ringkonnakohtu otsuse ja esitas riigikohtule kassatsioonikaebuse. Riigikohus jättis tänavu 14. mail kaebuse menetlusse võtmata. Seega omandab linn pärast aastaid kestnud kohtuvaidlusi 2102 ruutmeetri suuruse transpordimaa kinnistu 30 000 euro eest.