Homsest ametisse asuv uus valitsus liidab praegused tervise- ja tööministri ning sotsiaalkaitseministri ametikohad. Sotsiaalministrina asub tööle Tanel Kiik (Keskerakond).

Sikkut ütles Delfile, et Kiige portfell on väga suur ning teemasid, millega tegelda tuleb, on palju. Põhiliste teemadena tõi ta esile neli: tervishoiusüsteem, suhteline vaesus, sooline ebavõrdsus ja sotsiaalhoolekanne.

"Tervisemurega inimene peab saama õige abi õigel ajal ja õiges kohas ning selles mängivad perearstid ja –õed võtmerolli. Tuleb jätkata perearstide ja –õdede rolli tugevdamisega, digilahendused tervishoius targalt tööle panna ning pingutada, et arstiabi oleks kättesaadav ja kvaliteetne igal pool Eestis," rääkis Sikkut.

Teise olulise punktina nimetas Sikkut suhtelist vaesust. "Kõige kõrgem on suhteline vaesus töötute seas, sest hüvitist või toetust saab umbes pool töötutest ning need on madalad, nii et lähiaastatel ootab ees töötuse hüvitamise muutmine."

Veel rõhutas ta soolise ebavõrdsuse teemat. "Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise eest seismine on võimalikke koalitsioonipartnereid arvestades järgmisel ministril kindlasti vajalik."

Oluliseks peab Sikkut ka koduteenuste mahu suurendamist ja ühist panust hoolekandeteenuste eest tasumisel. "Suurimat muutust ootabki lähiaastatel sotsiaalhoolekanne," sõnas ta.

Koalitsioonilepingust rääkides tõi Sikkut välja, et selles pole lisaraha ega patsiendikindlustust mainitud. "Silma paistab näiteks hambaravihüvitise nö vabaks laskmine. Nii nagu tervishoiuteenuste puhul, on kokkulepitud ühesugune hind kõigile haiglatele, nii ka hambaravikliinikud peaksid hambaravihüvitise puhul leppima ühesuguste hindadega, et patsient saaks Tallinnas ja Värskas hüvitise ja omaosaluse eest hamba plommida või välja tõmmata või hambakivi eemaldada. Muutes hinnad vabaks võib juhtuda nii, et hüvitise eest saab Tallinnas inimene vaid hambaarstitooli istuda, kuid abi ei saa," rääkis ta.

Samuti ei mainita koalitsioonilepingus praktiliselt üldse tööpoliitikat, kuid sees on tööõnnetus- ja kutsehaiguskindlustus. "Tööturul on hetkel olukord hea, kuid tulevikku vaadates tuleb fookusesse võtta oskuste kaasajastamine ning nende rühmade tööturule toomine, kel tervise, vananenud oskuste või hoolduskoormuse tõttu töö leidmine ja tööl käimine keerulisem," arvas Sikkut.

Ametist lahkuva ministri sõnul pole leppes ka naiste rolli ühiskonnas mõjutavaid teemasid nagu näiteks laste ja eakate eest hoolitsemise ühtlasem jagamine, segregatsiooni vähendamine hariduses ja tööturul, naiste osakaalu tõstmine juhtivatel ametikohtadel ning palgalõhe kahandamine. "Mõne koalitsioonipartneri väljaütlemisi ja valitsuse mehist koosseisu arvestades see ei üllata, vaid paneb muretsema."