"Peale kümnendat korda ei ole ma jõudnud kokku lugeda," vastab konvoiga istungisaali toodud süüdistatav Ants Võrro kohtunikule varasemate karistuste kohta. Võrro on täna üks kolmest, keda süüdistatakse vägivallaga väljapressimises, inimeselt vabaduse võtmises ja röövimises. Sellest hoolimata on tal tuju hea.

Süüdistatavatena on saalis veel kaks naist - Berit Mäesalu ja Liisi Pihtjõe. Neljas kambajõmm, Tauno Laev, on rahvusvaheliselt tagaotsitav, seega kohtule ta mõistagi oma nägu ei näita.

Prokuröri süüdistuse kohaselt tungisid Ants Võrro, Tauno Laev, Berit Mäetalu ja Liisi Pihtjõe eelmise aasta augustis kannatanu koju ja hakkasid seal mehelt väidetavat võlga välja nõudma. Vähemalt kümnel korral peksid nad ohvrit rusikaga näkku ja kui mees endiselt ei olnud nõus raha tasuma, hakkasid süüdistatavad planeerima mehe "ära pakkimist" ja pikemat kinnipidamist. Ühel hetkel otsustasid sissetungijad aga hoopis ohvri televiisori ära virutada ja lahkuda.

Seltskond viis noosiks saadud 150 eurot väärt LG teleri Võrro korterisse, kus see Mäetalule tuttavale naisele maha parseldati. Sellest rahast jäi aga väheks.

Järgmisel päeval kella 14 paiku naasis seltskond ohvri koju üsna sarnase plaaniga. Nad võtsid ära mehe korterivõtmed, panid ta diivanile istuma ja keelasid liikumise. Ohvri sõnul kutsuti teda korrale puust prussiga, mida ta nina ees hoiti. Kui mees liikuda püüdis, sai ta järjekordse obaduse.

Raha pinnimise käigus kambajõmm Pihtjõe ohvri mobiiltelefoni ja hakkas kannatanu nimel korterisse meelitama ohvri naistuttavat, et raha hoopis temalt nõuda. Naistuttav aga vedu ei võtnud. Samal ajal leidis Võrro kööginoa, millega diivanil kinnihoitavat meest kõhtu lõi, ent kuna noatera oli murdunud, siis vigastused õnneks eluohtlikuks ei osutunud.

Nähes, et mees ei näita endiselt mingeid märke "võla" maksmise osas, võttis Võrro tema rahakoti ja varastas sealt 10 eurot. Pihtjõe ja Mäetalu aga otsustasid "võla" kompenseerimiseks varastada riideid.

Röövimine jäi aga lõpuni viimata, kuna naabrite kutsel saabusid korterisse politsienikud. Mäetalu ja Laev peeti seal samas ka kohe kinni. Tänaseks on Laev pääsenud vabadusse, olles rahvusvaheliselt tagaotsitav.

Mäetalut ja Pihtjõed süüdistatakse seega röövimises relvataolist eset ja vägivalda kasutades, isikult vabaduse võtmisega seotud väljapressimises, kui see on toime pandud grupi poolt ning ka vabaduse võtmise eest seadusliku aluseta. Nende paragrahvide alusel süüdimõistmise eest karistatakse kuni kümneaastase vangistusega.

Võrrole esitatud süüdistus puudutab suuresti samu paragrahve, ent süüdistust raskendab asjaolu, et meest on ka varasemalt väljapressimise eest karistatud ja üleüldse laiema kriminaalse taustaga. Võrro viibib ka praegu vahi all.

Liisi Pihtjõe tunnistas kohtus süüd, aga osaliselt. Ta väidab, et väljapressimises ei ole tema osalenud, ent vabaduse võtmises ja röövimises on ta süüdi.

Võrro kaitsja sõnul ei ole mees kellegi vabadust piiranud ega kedagi röövinud - kui ta seda ka tegi, siis enesele teadmata, kogemata, väitis advokaat.

Berit Mäetalu ei tunnista end samuti süüdi üheski talle süüks pandud paragrahvis. Hoopis toob ta välja süüdistusse mittepuutuva paragrahvi - löömise, mida ta enda sõnul olevat rakendanud ohvri naistuttava kallal.

Paadunud kelm
Ants Võrrot süüdistatakse veel ka arvutikelmuse teel raha varastamises. Nimelt oli ta lokaalis tutvunud mehega, kellelt oli kätte saanud pangakaardi ja pin-koodi. Seejärel võttis Võrro süüdistuse kohaselt mehe arvelt välja kolmes osas 640 eurot. Kaitsja sõnul ei olnud tegu kelmuse, vaid seadusliku tehinguga, mööndes, et kuivõrd raha läks narkootikumidele, ei olnud tegevus läbinisti seaduslik.


Võrro on säärase kelmusega tegelenud varemgi. 2015. aastal kirjutas Delfi, kuidas Võrro pettis end veemõõtjana esitledes vanaprouadelt välja sularaha ja pangakaardid koos PIN-koodidega. Toona karistas kohus sarikelmi neljakuulise vangistusega. Võrrot oli varemgi karistatud varguste eest: 2012. aastal mõistis kohus ta süüdi kahes varguses ja ta sai karistuseks 360 tundi üldkasulikku tööd. Neist kahest vargusest üks oli taaskord selline, kus vanainimese kõrval pangaautomaadi juures vaadati ära tema PIN-kood ja hiljem võeti sellega üle 200 euro raha välja.


Viimati sai Võrro kriminaalkorras karistada 2017. aastal psühhotroopsete ainete ebaseadusliku käitlemise eest, kui ostis apteegist kellegi teise nimel Xanaxi retseptiravimeid ja jättis need endale. Toona sai ta poolteist aastat tingimisi vangistust.