Laskmistel osaleb ligi 100 Kuperjanovi jalaväepataljoni lahingtoetusrühmade allüksusekursusel õppivat ajateenijat. Paljude sõdurite jaoks on see esimene miinipilduja lahinglaskmine nende senise teenistuse jooksul.

„Sõdurid on siin laskmistel sooritatavaid tegevusi harjutanud viimased viis nädalat ja seega teoreetiliselt üsna hästi ette valmistunud. Hoolimata ebameeldivast ilmast, mis on paraku Sirgala harjutusväljal tavaline, kulgevad laskmised edukalt ning võitlejad on saanud väärtuslikke praktilisi kogemusi,“ ütles laskmiste läbiviija nooremleitnant Lauri Tõnisson.

Sihtmärke lastakse nii otsesihtimisega, kus relvameeskonnal on sihtmärgiga silmside kui ka koordinaatmeetodil. Teise variandi puhul edastab tulejuht info sihtmärgi asukohast arvutusmeeskonnale, kellelt saadud andmete põhjal suunab relvameeskond miinipilduja õigesse asendisse. Koordinaatmeetodil lastes puudub relvameeskonnal sihtmärgiga silmside.

Lisaks miinipilduja erialale läbitakse lahingtoetusrühmade allüksusekursusel pioneeriõpe, tankitõrje- ja miinipildujaüksuse taktikaõpe ning harjutatakse erialaseid tegevusi erinevates lahinguliikides.

2. jalaväebrigaadi koosseisu kuuluv Kuperjanovi jalaväepataljon on üks kaitseväe suurimaid väljaõppeüksuseid. Pataljonis saavad väljaõppe nii jalaväe-, miinipilduja- kui erinevatel lahingutoetuserialadel teenivad sõdurid.