„Haigekassa kinnitab oma pressiteates, et hospiitsteenus on igal juhul tagatud kõigile ravikindlustatud patsientidele, kes seda vajavad ja kohtuvaidlus ei mõjuta teenuse kättesaadavust. Kahjuks ei vasta see väide tõele,“ kinnitab EELK avalike suhete spetsialist Regina Hansen.

EELK Tallinna Diakooniahaigla hospiitsteenust on Haigekassa juba aastaid rahastanud statsionaarse õendusabi rea alt. Statsionaarse õendusabi lepinguid on Haigekassa pikendanud kõikide seni ravirahastuse lepingut omavate õendusabi osutajatega 31. märtsini 2019, sealhulgas EELK Tallinna Diakooniahaiglaga. Haigekassa pressiteates esitatud väide, et EELK Tallinna Diakooniahaiglal on võimalik jätkata hospiitsteenuse pakkumist 2021. aastani, ei ole seega EELK hinnangul õige.

Ambulatoorse õendusteenuse ehk koduõendusteenuse pakkumiseks omab EELK Tallinna Diakooniahaigla lepingut aastani 2021, kuid sellest ei rahastata EELK kinnitusel hospiitsi. „Hospiitsteenus pole koduõendus, seda pakub õendushaiglatest ainult EELK Diakooniahaigla statsionaarne hospiitsosakond,“ kinnitab EELK oma pressiteates. „EELK Tallinna Diakooniahaigla on aastaid püüdnud saavutada hospiitsteenuse ja kogu palliatiivse ravi tunnustamist Eesti riigi poolt. Seni pole see õnnestunud, kuigi 16 aasta vältel on statsionaarset hospiitsi arendanud ja seda sõnumit kantud nii koolituste läbiviimise kui ka rahvusvaheliste hospiitskonverentside korraldamisega,“ teatab EELK.

EELK Tallinna Diakooniahaigla loodab, et Haigekassa pikendab statsionaarse õendusabi lepingut ajani, mil leitakse toimiv rahastus statsionaarse õendusteenuse, sh hospiitsteenuse jätkamiseks. Samas väljendame lootust, et Haigekassa kiirendab hospiitsteenuse kaardistamist, mille tulemusel lisatakse statsionaarne hospiitsteenus Haigekassa hinnakirja ning viiakse läbi täiendav hange.
´
Haigekassa iseseisva statsionaarse õendusabi hanke tulemuste tõttu on tekkinud konkureerivate õendusabi teenusepakkujate vahel kohtuvaidlus ja avalikkuses levib väiteid, et seetõttu on ohus hospiitsteenuse jätkumine. Haigekassa kinnitas esmaspäeval, et hospiitsteenus on igal juhul tagatud kõigile ravikindlustatud patsientidele, kes seda vajavad ja kohtuvaidlus ei mõjuta teenuse kättesaadavust.

Statsionaarse õendusabi hanke tulemusel jagunesid statsionaarse õendusabi 4042 ravijuhtu Harjumaal Benita Kodu AS, Hiiu Ravikeskuse SA, Kallavere Haigla AS, SA EELK Tallinna Diakooniahaigla ja SA PJV Hooldusravikeskuse vahel. Riigihanke tulemused ei rahuldanud SA PJV Hooldusravikeskust, mistõttu tekkisid õendusabi teenusepakkujatel omavahelised vaidlused, mida lahendati riigihangete vaidlustuskomisjonis. Kuna SA PJV Hooldusravikeskus ja SA EELK Tallinna Diakooniahaigla ei olnud rahul Riigihangete Vaidlustuskomisjon (VAKO) otsusega kaevati otsus edasi kohtusse.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid