Kuid isegi [11 356 müüdud piletit] ei suutnud korvata terendavat kahjumit, sest neist laekunud 122 361 eurot kattis vähem kui kolmandiku ligi 400 000eurosest eelarvest.

Kogu üritus võinukski kõrbeda, kui korraldajatele poleks ulatanud abikäe Tallinn, kes maksis pärast üritust kinni lauluväljaku rendi [57 460 eurot].

Kolm päeva pärast kontserti, 22. augustil otsustas Tallinna linnavalitsus anda Nargen Festivali üritusi korraldavale sihtasutusele Lootsi Koda reservfondist 70 000 eurot: „Toetust kasutatakse Tallinna lauluväljaku ala, ruumide ja rajatiste rendi eest tasumiseks.“

[Ühislaulmise produtsent Kadri] Tikerpuu tunneb heameelt selle üle, et korraldajatel oli kõik aegsasti paika pandud ja keegi alt ei vedanud: „Meil olid kõik kokkulepped enne üritust sõlmitud, seega kujunes eelarve enam-vähem selliseks, nagu me eelnevalt esitasime.“