„Scoutspataljoni peamine eesmärk sel õppusel on viia läbi lahinglaskmised soomusrühmadele ning –kompaniidele, milleks Lätis asuv Adaži polügoon meile suurepärased võimalused annab. Samas on Furious Axe hea võimalus harjutada koostööd liitlastega,“ ütles Scoutspataljoni staabiülem pataljoni ülema ülesannetes major Tõnis Metjer.

Selle nädala esimeste päevade jooksul lihvivad Scoutspataljoni kaitseväelased oskusi rühma taseme lahinglaskmistel, millele järgnevad kompaniitaseme lahinglaskmised. Samal ajal tehakse koostööd Ameerika Ühendriikide õhujõududega, kelle kaasabil harjutatakse läbi kompaniisuuruse üksuse õhudessant koos ründeoperatsiooniga. Sõdurite transpordiks kasutatakse ameeriklaste käsutuses olevaid transpordihelikoptereid Blackhawk.

Õppus kulmineerub nädalavahetusel taktikalise harjutusega, mille käigus kaks 1. jalaväebrigaadi alalise valmisolekuga üksust harjutavad koostegusemist brigaadi tegevusraamistikus. Vastase rollis tehakse õppuse käigus koostööd Lätis asuvate Poola ning Slovakkia üksustega.

Kokku võtab õppusest osa üle 1100 kaitseväelase Eestist, sealhulgas Tapal teenivad Suurbritannia ja Taani sõdurid, aga ka Lätist, nende hulgas liitlassõdurid Lätis paiknevast NATO lahingugrupist ning Ameerika ühendriikidest.

Scoutspataljon osaleb õppusel pataljoni kasutuses olevate jalaväe lahingumasinate CV9035 ning soomustransportööride Sisu Xa-188-ga. Esmakordselt kaasab Scoutspataljon uue võimena Hollandist hangitud Leopard 1 baasil pioneeri rasketehnika. Suurbritannia ning Taani kaitseväelaste õppusel kasutatava tehnika hulka kuuluvad tankid Challenger, lahingumasinad Warrior ja CV9035 ning soomukid M113.