„Täna tähistame me legendaarse noorteorganisatsiooni – Üleliidulise Leninliku Kommunistliku Noorsooühingu 100. aastapäeva,” ütles Matvijenko Rossiiskaja Gazeta vahendusel. „Selle liikumise ajalugu on saatust määrav teetähis meie isamaa ajaloos, sest komsomoli sünd langes rasketele sõja, hävingu, nälja, laste hooletusse jätmise, harimatuse, majandusliku mahajäämuse aastatele. Keerulistes tingimustes läbisid miljonid noormehed ja neiud, täis energiat, uute teadmiste ja avastuste janus kodanikuks kujunemise kooli.”

Venemaa on Matvijenko sõnul alati uhkust tundnud oma tugeva, andeka ja algatusvõimelise nooruse üle.

„Noored inimesed on olnud seal, kuhu on kutsunud neid aeg, kus on olnud eriti raske. Nad on aktiivselt osalenud uudismaade hõlvamisel, linnade ja ettevõtete rajamisel, olles alati igasuguste alguste avangardis,” lausus Matvijenko. „Komsomoliehitused on liikumise üks tähendusrikkamaid traditsioone. Selliste monumentaalsete objektide rajamine nagu Sajaani-Šušenskoje hüdroelektrijaam, Volga autotehas ja kuulus Baikali-Amuuri magistraal on komsomollaste ainulaadne kangelastegu.”

Noorus kujutab endast tohutut loovat potentsiaali ka Vene riigi jaoks, tema tööjõu- ja intellektuaalset ressurssi, mistõttu on äärmiselt tähtis, et iga noor venemaalane tunneks osasaamist oma maa saatusest, leiab Matvijenko. „Selles mõttes on põlvkondade järjepidevuse jõud ja ÜLKNÜ kogemus hindamatud tulevikku püüdleva Venemaa jaoks,” ütles Matvijenko.

„Olgu selle unikaalse organisatsiooni mälestus ka edaspidi moraalne orientiir noorte kodanike jaoks, kellele antakse üle heade tegude teatepulk inimeste ja isamaa heaks 21. sajandil,” kuulutas Matvijenko.