Rühmaülem nooremleitnant Janek Baiduža sõnul sujus Estpla-26 ja Võõrleegioni koostöö hästi. „Leegion võttis meid kiiresti omaks – võõraste inimeste integreerimine on nende jaoks tavapärane,“ ütles nooremleitnant Baiduža.

Võõrleegioni käest võtab Malis juhtrolli üle Prantsuse-Saksamaa ühendbrigaad, mille isikkooseis jaguneb Malis kahe erineva suuroperatsiooni vahel. Prantsusmaa allüksused liituvad mässutõrjeoperatsiooniga Barkhane ja Saksamaa kontingent liitub ÜRO MINUSMA (United Nations Integrated Mission for the Stabilization of Mali) missiooniga.

Prantsuse-Saksamaa ühendbrigaad loodi külma sõja lõpul Saksamaa kantsler Helmut Kohli ja Prantsusmaa presidendi François Mitterrand initsiatiivil. Brigaadi staap asub Saksamaal Müllheimi linnas, Prantsusmaa piiri lähedal ja selle allüksused paiknevad alaliselt nii Saksamaal kui Prantsusmaal.

Estpla-26 teenistus Malis jätkub detsembrini, mil vastutuse võtab üle järgmine Scoutspataljoni baasil moodustatud missiooniüksus. Eesti jalaväerühma ülesanne Malis on Gao sõjaväebaasi julgeoleku tagamine.

Operatsioon Barkhane on Prantsusmaa juhitud mässutõrjeoperatsioon Saheli piirkonna viies riigis (Mauritaania, Mali, Burkina Faso, Niger, Tšaad) ja selle põhiraskus asub Malis. Operatsioon toetab Mali riigi võitlust islamiäärmuslastega ja ebaseadusliku immigratsiooniga.