KLP Toit OÜ-ga algas Sisekaitseakadeemial hankelping riigihanke tulemuste alusel 3.07.2015. aastal. Ettevõte võitis riigihanke, sest oli parim pakkuja.

Küsimusele, kas Sisekaitseakadeemia oli teadlik KLP Toit OÜ ajaloost, mil lühikese aja jooksul on mitmeid kordi nime vahetatud ning ettevõttel on olnud ka väga väikene müügitulu, mis võiks vihjata, et niivõrd suure hankega ettevõte tegelikkuses toime ei tule, vastas Sisekaitseakadeemia kommunikatsiooniosakonna juht Priit Põiklik, et neil oli sellekohane taustainfo küll.

“Kuid lepingu kehtivuse ajal täitsid nad kõiki oma hanketingimuste- ja lepingujärgseid kohustusi meie ees. Kuna kõnealune firma oli hanke võitja ja nad täitsid oma kohustusi, ei olnud meil lepingu kehtivuse ajal mingit alust kahelda nende lepingu täitmise suutlikkuses,” sõnas Põiklik.

Ent mis saab nüüd noorte õppurite kõhutäitest? “Kuna KLP Toit OÜ lõpetas toitlustusteenuse pakkumise alates teisipäevast, 16.10, siis me tagasime lõunasöögi kõikidele nendele akadeemia õppuritele, kellele õigusaktidest tulenevalt peab akadeemia tasuta toitlustuse tagama. Hetkel on soe lõuna tagatud kõikidele, kes siin Maarjamäe õppelinnakus lõunat peavad saama,” sõnas Põiklik ja kinnitas, et akadeemia Väike-Maarja ja Paikuse õppekeskust see ei puuduta, seal jätkub tavapärane toitlustamine, mida korraldab akadeemia ise.

“Oleme juba valmistamas ette uut hanget, et tagada toitlustus meie õppuritele ka siin Maarjamäe linnakus. Loodame püsiva lahenduse ja uue toitlustuspartneri leida 1. novembriks. Ükski õppur, kes peab lõunat saama, ei jää ilma toiduta!” rõhutas Põiklik.

12.10.2018 teavitas KLP Toit OÜ akadeemia esindajat, et KLP Toit OÜ ei ole suuteline täitma lepingujärgseid kohustusi ning seetõttu ei saa nad akadeemiale alates 16.10.2018 toitlustusteenust osutada. Alates 16.10.2018 ei ole KLP Toit OÜ akadeemiale toitlustusteenust osutanud rikkudes sellega sõlmitud hankelepingut. Akadeemia ütles KLP Toit OÜ-ga lepingu erakorraliselt üles 17.10.2018.

Hetkel ostab akadeemia ise sooja lõuna ja jagab selle õppuritele Maarjamäe õppekompleksis 12.00-14.00 ajavahemikus laiali.

“Nendele õppuritele, kellele oleme seni pakkunud ka hommiku- ja õhtusööki, saavad hetkel selle osa toidurahast oma kontole — selleks on 1,50 eurot. Kogu päevase toitlustuste maksumus õppuri kohta on pragu 4,50 eurot, millest 3 eurot on lõunasöök,” selgitas Põiklik praegust olukorda.

“Osadele õppuritele on ka seni tagatud olnud vaid lõuna ja ülejäänud summa on neile kompenseeritud rahas. Hetkel, kui me ajutiselt ei saa pakkuda õppuritele hommiku- ja õhtusööki, oleme leidnud lahenduse, et kompenseerime rahas selle osa ka nendele õppuritele, kellele seni oli kooli poolt tagatud õhtu- ja hommikusöök,” lisas Põiklik Delfile.

“Oleme muidugi mures ja õppurite ees vabandanud ning tegutseme selle nimel, et leida olukorrale kiire lahendus, et meil oleks toitlustaja, kes kohapeal pakuks nii hommiku-, lõuna- kui ka õhtusööki. 4,50 € eest päevas on õppurid seni olnud korralikult toitlustatud, seda muret, et kohapealse toitlustaja jaoks see raha liiga väike oleks, pole olnud. Hetkel on muidugi olukord keerulisem, sest ega 1,50 € eest päevas ju poest või mujalt linnapealt kohvikust või sööklast ostes kõhtu täis ei saa, see on tõsi. Aga me leiame olukorrale lahenduse hiljemalt 1. novembriks,” sõnas Põiklik.