Arutelu ettekandjateks on Isamaa fraktsiooni liige Viktoria Ladõnskaja-Kubits, Ida-Virumaa kutsehariduskeskuse direktor Hannes Mets, keeleteadlane ja TÜ Narva Kolledži dotsent PhD Mart Rannut.

Isamaa tõstatas täna riigikogu täiskogul haridusasutustes eestikeelsele õppele ülemineku küsimuse. Avakõne pidanud Viktoria Ladõnskaja-Kubits möönis, et kindlasti ei tuleks sellele küsimuse läheneda vastandumise kaudu, mida paljud parteid enne valimisi teevad. "Head kolleegid, ei ole vaja mängida hirmudega, vaid tuleb oma valijate hirme austada!" märkis Ladõnskaja-Kubits.

Isamaa on seisukohal, et eestikeelsele õppele tuleb rõhuda juba lasteaedades ja ainiti tuleb tähelepanu pöörata Ida-Virumaale.

Küll aga leidis Tartu ülikooli Narva kolledži dotsendi filosoofiadirektor Mart Rannut, et lahendada tuleks eeskätt 90 protsenti probleemist. "Jätame praegu Ida-Virumaa linnad kõrvale, mis ei tähenda, et me nendega ei tegeleks, aga lahendame probleemid mujal," ütles ta.

Ida-Virumaa kutsehariduskeskuse direktor Hannes Mets tõdes, et täna õpib kutsehariduskeskuses 2350 õpilast, kellest 207 õpivad eesti keeles. "Me võime öelda seda, et pooled neist on tulnud meile põhikoolijärgselt, pooled neist on tulnud meile õppima keskkoolijärgselt," möönis Mets ja lisas, et probleem algab juba varasest ajast, sest pärast põhikooli või keskkooli lapsele eesti keelt õpetama hakata on äärmiselt keeruline.

Sellega oli nõus ka Rannut, kes küll lausus, et lasteaedade võrgustik on Eestis juba praegu väga tugev ja fookus peaks asetsema põhikoolidel.

Kõik kõnelejad tõstsid aga õpetajate küsimuse, mis on eriti põletav Ida-Virumaal. "Meie õpetajaskond, 180 õpetajat. Nendest täna, me võime öelda, 140 suudavad vabalt anda tunde vene keeles, ülejäänud kahes keeles," märkis Mets. Ta lisas, et kuivõrd Ida-Virumaal eelistavad ettevõtted vene keelt kõnelevat töötajat, siis ongi praktilisem õppureid koolitada vene keeles.

"See õpetajaskond, kes meil täna on, saab kogu aeg täiendust, kuid on selge see, et eesti keeles või kahes keeles õpetama need õpetajad ei hakka," lisas Mets.