Mehi kahtlustatakse Venemaa Föderatsiooni Relvajõudude Kindralstaabi Luurepeavalitsusele (GRU) Eesti riigisaladuste ja salastatud välisteabe edastamises. Kahtlustuse järgi pandi riigireetmine toime enam kui viie aasta jooksul. Kahest kahtlustatavast üks töötas kuriteo toimepanemise ajal ohvitserina kaitseväes.

Metsavas on teeninud Afghanistanis, töötanud suurtükipataljonis. Ta on olnud varasemalt heaks näiteks venekeelsete kodanike lõimumisel, sest on nimetanud oma kakskeelsust heaks trumbiks karjääriredelil. Metsavase isa, Volin, on pensionär, kes on varasemalt töötanud piirivalves.

Mehed peeti kinni esmaspäeval.

Eile, 4. septembril võttis Harju maakohus kriminaalmenetlust juhtiva riigiprokuröri Inna Ombleri taotlusel kahtlustatavad vahi alla.

Toimunust andsid ülevaate riigi peaprokurör Lavly Perling, riigiprokurör Inna Ombler, Kaitsepolitseiameti peadirektor Arnold Sinisalu ning Kaitseväe juhataja kindral Riho Terras.