Savisaare tervisliku seisundi hindamiseks tehtud ekspertiisist selgub, et vaatamata mehel diagnoositud haigustest, on ta võimeline kohtuistungitest osa võtma. Vaid üks ekspertidest, endokrinoloog jäi eriarvamusele, öeldes, et Savisaar pole võimeline istungitel osalema, kuna veresuhkru ja vererõhu kõrgenemist on sellisel juhul võimatu ära hoida.

Põdder aga leidis, et ekspertide komisjon ei ole ilmselt kõikidesse Savisaarele tehtud uuringute tulemustesse põhjalikult süübinud. „Mina tema arstina näen kognitiivse funktsiooni häireid ja mäluhäireid,” märkis Põdder. Põdder tõi välja, et Savisaarel on raskusi matemaatiliste tehetega, isegi liitmise ja lahutamisega. „Kuidas ta siis suhkrutõve puhul kaloreid arvestab?”

Ringkonnakohus analüüsis oma määruses ka, kuidas lahendada olukorda, kus kohtumenetluse kulgemine võib sattuda ravi eirava süüdistatava meelevalda, kuivõrd süüdistatava valikutest ja tegevustest sõltub see, kas ta tervislik seisund on piisav, et kohtumenetlusest osa võtta.

Olukord, kus süüdistatav eirab tahtlikult ravi ja muudab end sel viisil n-ö kohtukõlbmatuks ning menetleja on teinud pingutusi tema osavõtu tagamiseks, käsitletakse kui kriminaalmenetlusest kõrvalehoidumise viisi.

Mis puudutab ülaltoodud tõsiasja, et Savisaar justkui eiraks endale määratud ravi istungitest kõrvale hoidmiseks, leidis Põdder, et see pole tahtlik. „Tal on väga tugevad mäluhäired, aga ravimi mittemanustamisest on veel hullem see, kui ta võtab tableti ja kümekonna minuti pärast võtab uue doosi, sest unustas, et juba on võetud,” möönis arst.

Põdderile valmistas aga meelehärmi tõik, et kohtuekspertiisi teinud ekspertide seas pidanuks olema oma ala spetsialistid. „Endokrinoloog ütles konkreetselt ära, et istungitel osalemine on Savisaare tervist kahjustav ja tema on ju spetsialist, küll tema teab, millest räägib,” lausus ta.

"Mina ju näen iga päev, et Savisaare tervislik seisund on kohtuprotsessi vältel aina halvenenud," sõnas Põdder. "Saan aru sellest kohtunikust, kes leidis, et protsess tuleks lõpetada, kuna Savisaare tervislik seisund ei võimalda seda. Tema haigused süvenevad ja halvimal juhul võib see lõppeda lähedastele kõige kurvemal viisil," nentis Põdder.