Täna lõunapaiku said piirivalvurid teate, et Vastseliina vallas Vatsa külas hääletasid kolm kahtlast lõunamaise välimusega meest ühele sõidukile. Hääletajate suund oli Võrule.

Vahetusläheduses olnud piirivalvepatrull pidas mehed kontrollimiseks kinni. Araabia keeles kõnelenud umbes 20ndates eluaastates mehed väitsid, et on egiptlased. Ühtki dokumenti neil selle tõestuseks kaasas ei olnud. Kõiki täpsemad asjaolud selgitatakse edasises uurimises.

Piirivalvurid märkasid, et ühe mehe tervislik seisund oli sedavõrd kriitiline, et talle kutsuti kohe kiirabi. Meedikud viisid ta tervisekontrolliks haiglasse. Teised kaks viidi menetlustoiminguteks Võru politseimajja.

Piusa kordoni juht Valmar Hinno märkis, et kolm meest ei teadnud, mis riigis nad asuvad. „Piirivalvuritelt saadud info, et nad peeti kinni Eestis, oli meestele äärmiselt ebameeldiv teadmine,“ kirjeldas Hinno.

Nimelt on viimastes vahejuhtumites tabatud välismaalased kirjeldanud, kuidas neile suurte rahasummade eest Vene poolel teed juhatanud isik või isikud lubasid, et kohe jõuavad nad välja Poola, ka Saksamaale või siis Soome. „Saades teada, et kurjategijad on neid petnud, võtnud käest viimasegi sendi ning juhatanud nad sootuks teise riiki, valmistab neile silmnähtavalt suurt pettumust,“ kirjeldas Hinno.

Tänavu on idapiiril piiripunktide vahelisel alal avastatud 11 ebaseadusliku rände juhtumit, milles piirivalvurid on kinni pidanud 38 isikut. Mullu samal ajal oli 6 ebaseadusliku rände juhtumit, milles peeti kinni kokku 20 isikut.