„Tutvustasin täna Prantsuse riigihalduse- ja eelarveministrile Eesti haldusreformi ja selle tulemusi. Ta kinnitas, et Prantsusmaal on Eestist palju õppida ning sama protsess seisab neil ees,“ ütles riigihalduse minister Janek Mäggi.

„Ta pidas väga oluliseks just töökohtade väljaviimist viiest suuremast metropolist, et muuta riik tasakaalustatumaks. Kui ma ütlesin, et me ei peagi peaeesmärgiks, et kõik inimesed koliksid oma töökohaga kaasa, ütles Gérald, et Prantsusmaal on just see oluline. Inimesed võiks kolida metropolidest välja," lisas ta.

Prantsusmaa ministrit huvitas, kuidas sai Eesti haldusreformiga nii kiiresti hakkama ja seda hoolimata valimistest. „Kõige olulisem on ratsionaalne lähenemine ning inimeste vahelised suhted, kuid oluline roll oli ka valdade vabatahtliku ühinemise stiimulpaketil,“ vastas minister Mäggi.

Rahandusminister Toomas Tõniste arutas Prantsuse ministriga laiemalt maksustamise teemasid, pöörates erilist tähelepanu käibemaksusüsteemi muudatusetele ja väljakutsetele digimajanduse maksustamisel.

"E-kaubandus on viimastel aastatel hüppeliselt kasvanud. Suure osa sellest moodustavad Hiinast ja teistest kolmandatest riikidest teenitavad kaubad, mille puhul käibemaks lisandub alles teatud piirmäärast. Selline mõnevõrra ajale jalgu jäänud süsteem kahjustab nii Eesti kui ka Prantsusmaa ja laiemalt kogu EL-i ettevõtjate konkurentsivõimet ning vajab reformimist,“ võttis Tõniste vestluse kokku.

Prantsusmaa toetab jõuliselt digi-ettevõtete maksustamist, mis oli Eesti eesistumise üks prioriteetidest.

„Maailmas saadakse aru, et vanaviisi enam ei saa ja et maksud peavad majanduse arenguga kaasas käima. Loodame, et EL-i tasandil jõutakse sel teemal kiirelt lahendusteni, mis muudaksid maksukeskkonna selgemaks ja õiglasemaks,“ lisas Tõniste.

Gérald Darmanin on Prantsusmaa riigihalduse- ja eelarveminister alates 17. maist 2017. Ministri delegatsiooni kuulus ka Prantsuse suursaadik Eestis Claudia Delmas-Scherer.