Ajal, mil maailmas väärtustatakse 20. sajandi arhitektuuri, tegutsevad seda uurivad ja tutvustavad ekspertorganisatsioonid, korraldatakse rahvusvahelisi kõrgetasemelisi konverentse, moodustatakse riiklikke ja rahvusvahelisi nimekirju 20. sajandi tippteosteist, on Viimsi valla otsust lammutada endine lasteaed Piilupesa väga taunitav.

20. sajandi arhitektuuri kaitse on nõudnud ja nõuab pingutust kogu maailmas, sest lähiperioodide, eriti ühiskondlike murrangute eelse aja väärtuste hindamine vajab selgitustööd ja väärtuste tutvustamist.

Mõnedel juhtudel on häving põhjendatav, küll siiski vaid osaliselt, raskustega leida väärtuslikele hoonetele uut kasutust seoses muutunud ühiskondlike oludega.

Nii on ka Eesti maapiirkondades selges hävimisohus mitmed rahvusvahelise tasemega olulised 20. sajandi arhitektuuri näited, nagu Toomas Reinu projekteeritud Tsooru Kolhoosikeskus, Ado Eigi projekteeritud Kirovi kalurikolhoosi Omedu hoonetekompleks, Toomas Reinu ja R. Lumiste kavandatud Laeva sovhoosi keskushoone ja paljud teised unikaalsed ehitised.

Pärast Sakala keskuse lammutamist aastal 2007 on Eesti muinsuskaitse ametkonnad saavutanud siiski läbimurde ja kaitse alla on võetud mitmed olulised ehitised nagu Toomas Reinu Rapla KEKi hoone (aastal 2015), Hans Kõlli Paide Kultuurimaja (aastal 2016), Irina Raua ja Inga Orava Ugala teater (aastal 2016) jmt.

Samuti käib hetkel Raine Karbi projekteeritud Rahvusraamatukogu ning ENSV Ministrite Nõukogu Valgeranna puhkebaasi kompleksist R. Karbi ja M. Truu kavandatud hoonete kaitse alla võtmise protsess.

On hea meel tõdeda, et nii uute hoonete kaitsmisega on Eesti muinsuskaitse pälvinud rahvusvahelist tunnustust.

Paraku tõestab Ülo Ilvese projekteeritud Plaanikomitee arvutuskeskuse
(Rahandusministeerium) lammutamine aastal 2015, et ühe ametkonna tööst ehitatud keskkonna kaitsel ei piisa.

20. sajandi väärtusliku arhitektuuripärandi nimekirja kuuluvad Viimsis lisaks Piilupesa lasteaiale Kirovi-nimelise kalurikolhoosi endine kontorihoone, administratiivhoone, polikliiniku- ja haiglahoone, kaks kaubandus-teenindushoonet ning korterelamud, mis moodustavad Viimsi S.
Kirovi nimelise näidiskalurikolhoosi postmodernistliku ansambli.

Piilupesa lammutamine lõhub ära piirkonna hilisnõukogudeaegse pärandi terviklikkuse.

Ado ja Niina Eigi projekteeritud arhitektuurselt väärtusliku, funktsionaalse ja juba valmimise ajal kõrgelt tunnustatud Viimsi lasteaia häving on nii omaniku kui ka omavalitsuse hoolimatuse tulemus.

Silmapaistva arhitektuurikeelega ning sisekujunduslahenduse, ideaalses asukohas ja nõutava funktsiooniga hoone lammutamine on sügavalt taunitav.

Loodame, et hoone dokumenteeritakse põhjalikult ja leitakse selle säilitamiseks positiivne lahendus.