Kohtunik Anne Rebane ütles kohtumäärust esitledes, et see pole edasikaevatav, aga Evestus ütles, et loeb selle kõigepealt hoolikalt läbi ja otsustab siis, kas ta proovib seda edasi kaevata või mitte.

Ta ütles, et teiste kohtualuste suhtes jätkub menetlus ka ilma Savisaareta. Altkäemaksu andmisel on kaks osalpoolt: andja ja võtja. Kui Savisaart enam altkäemaksu võtmises süüdistada saab, siis altkäemaksu andmine on ka kuritegu ja selles süüdistatavate ettevõtjate üle saab kohtumenetlusega jätkata.

Seejärel omakorda on võimalik, et Savisaar ise pole küll enam kohtu all, aga ometi leitakse, et ta võttis altkäemaksu, sest ettevõtja mõistetakse süüdi talle altkäemaksu andmises.

Savisaarele altkäemaksu andmise süüdistusega on kohtu all ettevõtjad Alexander Kofkin, Aivar Tuulberg, Vello Kunman ja Hillar Teder.

Alljärgnevalt mõned Evestuse vastused ajakirjanikele.

Kas otsus tuli teile ootamatult?

Loomulikult tuli ootamatult. Sellist otsust ma kindlasti ei oodanud, aga kohus täna sellise otsuse tegi.

Tegemist on kohtumäärusega, mis ei ole vaidlustatav. Mis alusel ei ole see vaidlustatav ja kas see ikka on nii?

Kuna ma ei ole hetkel seda kohtumäärust näinud, siis loomulikult pean hetke sellega tutvuma ja vaatama praktikat üle, kas selle vaidlustamine on võimalik või mitte. Kohus on jah leidnud, et see on kohtumenetluse poole taotluse lahendamise määrus, mis seadusest tulenevalt ei ole vaidlustatav.

Alljärgnevalt väljavõte Evestuse vastustest ajakirjanikele.

Kas te muidu vaidlustaksite selle?

Kui mul on võimalus, siis ma vaidlustaksin selle. Ma pean seda asja niivõrd oluliseks, et seda küsimust vaidlustada ja mitte sinnapaika jätta. Kui vähimgi võimalus on, ma seda kasutan.

Olete öelnud, et teie vaatest on tegemist tahtliku venitamisega, mis päädis nüüd sellise kohtuotsusega, et Edgar Savisaare osas menetlus lõpetatakse. Kas te kohtu põhjendustest saite aru?

Jah, ma kohtu põhjendustest sain aru, aga minus on jätkuvalt tunne, et Edgar Savisaar selleks täna kättejõudnud olukorraks on kasutanud erinevaid viise, et pääseda kriminaalmenetlusest. Minu jaoks on jätkuvalt põhjendatud kahtlus, kuidas isik sai kuid kohtus käia ja peale seda oli ühe konkreetse arsti poolt oli istungite ajaks, nagu ka täna, hospitaliseeritud, mis tegi istungite pidamise jätkamise võimatuks. Sellest tulenevalt on mul kahtlus, et on olnud inimesi, kes on aidanud Edgar Savisaarel olla kohtulikust arutamisest eemal ja jätta kohtule märksa hullemat pilti kui tegelikult on, mille põhjal kohus siis täna lahendi tegi.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid