Iraani aatomiaenergiaorganisatsiooni juht Ali Akbar Salehi ütles ajakirjanikele, et organisatsioon tegeleb infrastruktuuri arendamisega kõrgelt arenenud tsentrifuugide ehitamiseks Natanzi kompleksi, vahendab BBC News.

Aatomienergiaorganisatsioon teatas, et teavitab ametlikult ÜRO tuumaenergiaagentuuri selle kohta saadetavas kirjas.

President Donald Trump tõmbas USA Iraaniga sõlmitud tuumakokkuleppest välja eelmisel kuul.

Salehi ütles täna ajakirjanikele, et ettevalmistused uute tsentrifuugide ehitamiseks käivad.

„Kui me peaksime normaalselt edasi liikuma, oleks see võtnud kuus või seitse aastat, aga see saab nüüd valmis järgmistel nädalatel ja kuudel,” ütles Salehi.

Uute tsentrifuugide ehitamine võimaldab Iraanil valmistada rohkem uraanheksafluoriidi, mis on rikastamisprotsessi põhikoostisosa.

Salehi ütles, et see on kooskõlas riigi kõrgeima juhi, ajatolla Ali Khamenei juhistega. Khamenei on käskinud ametnikel olla valmis suurendama rikastamist, kui tuumakokkulepe täielikult puruneb.

Salehi kinnitab, et Iraan tegutseb tuumakokkuleppe reeglite ja kohustuste raames.

Kokkuleppe järgi võib Iraan ehitada tsentrifuugide osi, nii kaua, kuni ta neid esimese aastakümne jooksul tööle ei pane.

Trump väitis, et need tingimused ei ole kaugeltki piisavad, et takistada Iraani tuumaambitsioone, ning taganes kokkuleppest, jättes teised allakirjutanud võitlema selle päästmise eest.

Iraan kinnitab, et tema tuumaprogramm on täielikult rahumeelne. Kokkuleppest kinnipidamist Iraani poolt on kinnitanud rahvusvaheline aatomienergiaagentuur (IAEA).

Natanzis asub Iraani suurim uraanirikastamiskompleks, mis hakkas tööle 2007. aastal vastuolus ÜRO julgeolekunõukogu resolutsioonidega.

Kompleks koosneb maa-alustest hoonetest, kuhu mahub kuni 50 000 tsentrifuugi. Gaasiline uraanheksafluoriid sisestatakse tsentrifuugidesse, mis eraldavad kõige lõhustuvama isotoobi U-235.

Kompeks toodab madala rikastusastmega uraani, milles U-235 kontsentratsioon on 3-4 protsenti. Seda saab kasutada kütuse tootmiseks tuumaelektrijaamadele, aga ka edasi rikastada kuni 90-protsendiseks, mida on vaja tuumarelvade valmistamiseks.