Haridus- ja teadusministeeriumi koolivõrgu osakonna juhataja ja komisjoni esimees Raivo Trummal märkis, et Irina Putkoneni tugevuseks on pikaajaline kogemus koolijuhina ja haridusvaldkonna hea tundmine.

„Osalemine Kohtla-Järve linnavolikogu sotsiaalkomisjoni töös tagab piirkonna eripära väga hea tundmise. Irina Putkonen on praktik, kes jäi komisjoniliikmetele silma kõrge motivatsiooni ja hea esitusega. Koostöövajaduse ja -võimaluste selge esiletoomine nii lastevanemate, linna, teiste haridusasutuste kui ka muude huvigruppidega oli veenev,“ sõnas Trummal.

Irina Putkonen on praegu Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli direktor. Eelnevalt on ta töötanud Kohtla-Järve Slaavi Gümnaasiumis nii direktorina kui ka eesti keele ja inglise keele õpetajana.

Irina Putkonen asub uues ametis tööle augustist ning tema esmasteks tööülesanneteks on riigigümnaasiumi meeskonna komplekteerimine, õppekava väljatöötamine, õpilaste vastuvõtmine ja koolihoone ehitusprotsessis osalemine.

Kohtla-Järve riigigümnaasium alustab õppetegevusega tuleva aasta 1. septembril. Koolile ehitatakse uus nüüdisaegne õppehoone, kus on 300 õppekohta. See on juba teine riigigümnaasium Ida-Virumaal.
Jõhvi riigigümnaasium alustas õppetööd 2015. aastal. Riigigümnaasiumi käivitamine Narvas on kavas aastal 2022.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid