Kriminaalmenetluse käigus kogutud tõendid kinnitavad, et Toomas Ristlaan nõudis kahelt spordikeskuse kliendilt altkäemaksu kokku seitsmel korral ning sai seeläbi kuritegelikul teel tulu kogusummas 6000 eurot. Altkäemaksu eest said kliendid vastutasuks sobivamaid trenniaegu, rohkem saaliaegu ning samuti edaspidise sujuvama asjaajamise. Lisaks esitati talle süüdistus selles, et ta on ühe kliendi poolt jalgpallihalli kasutamise eest makstud renditasu – kokku pisut alla 300 – euro jätnud spordikeskuse kassasse kandmata ning kasutanud isiklikuks otstarbeks. Süüdistuse järgi oli tema ebaseaduslik tulu kokku 6366 eurot.

Põhja ringkonnaprokuratuuri eriasjade prokurör Leelet Kivioja selgitas, et tegu on kõneka näitega selle kohta, kus asjaosaliste aktiivne kaasabi õiguskaitseasutustele võimaldab olemuselt keerulise peitkuriteo kohta tõendid kiiresti kokku koguda ning kriminaalasja kohtusse saata. „Praegusel juhul õnnestus kriminaalmenetlus läbi viia kahe ja poole nädalaga,“ selgitas eriasjade prokurör Kivioja.

„Oleme tuvastanud, et Toomas Ristlaan nõudis altkäemaksu kahelt spordikeskuse kliendilt. Neist üks pöördus selle informatsiooniga ise keskkriminaalpolitsei poole. Ta oli küll kahel korral altkäemaksu maksmisega nõustunud ja Toomas Ristlaanele ka küsitud summad andnud, kuid arvestades tema olulist panust kuriteo avastamisse ja tõendite kogumisse, otsustas prokuratuur tema suhtes kasutada seadusejärgset võimalust kuriteo tõendamisele osutatud suure kaasabi korral lõpetada kriminaalmenetlus ilma süüdistust esitamata. Teine altkäemaksu andnud mees ise politsei poole ei pöördunud, kuid tema puhtsüdamlikku kahetsust ning varasemat tausta arvestades, lõpetas prokuratuur tema suhtes kriminaalmenetluse oportuniteedi põhimõttel. Ta peab tasuma riigituludesse 750 eurot. Juhul kui ta jätab selle kohustuse täitmata, esitatakse ka talle süüdistus kuriteo toimepanemises,“ selgitas eriasjade prokurör Kivioja.

Toomas Ristlaane kriminaalasi saadeti kohtusse kokkuleppemenetluse korras. Kohus ei ole veel istungiaega määranud.

Kriminaalmenetluse viis läbi Keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo ja juhtis Põhja ringkonnaprokuratuur.