Tüli põhjuseks on ehitus aadressil Kibuvitsa 20a. 606 ruutmeetri suurusel krundil oli kunagi suvila suurusega 55 ruutmeetrit.

Sellest krundist kahel pool elavad naabrid kaebasid 8. aprillil vallavolinikele saadetud pöördumises, et Kibuvitsa tee 20a naaber märkas, et eelnimetatud kinnistu on müügis, pöördus seejärel valla ehitusamet poole, saamaks infot, kas üldse ja kuidas on võimalik sellele
kinnistule ehitada. Ehitusameti juht Jüri Kurba vastas, et tuleb koostada detailplaneering. Ostutehing jäi seetõtu ära.

Kuus kuud hiljem väljastati aga uuele omanikule samale kinnistule ehitusluba, seda ilma detailplaneeringut tegemata ja kaks korda suurema ehitusaluse pinnaga majale, kui seni kinnistul on, kaebasid naabrid.

Lisaks ehitusloa väljastamise asjaolule pahandas naabreid, et tegelikult ehitatav maja erineb projektis kirjasolevast. Valla sõnul on erinevused aga väikesed ega nõua uue ehitusloa väljastamist.

Eriti "efektiivne" oli kaebajate sõnul Viimsi ehitusameti töö. 6. juunil 2017 esitas arhitekt Risto Räägel ehitusloa taotluse, samal õhtul kell 23.59 allkirjastas ehitusameti juhataja Kurba ehitusloa.

"Küsimuste peale ehitusametis, et kuidas selline asi sai olla võimalik, naerab ehitusameti jurist Karin Laugas küsijatele arrogantselt näkku ja annab mõista, et seadusi on võimalik vastavalt vajadusele tõlgendada ja omavalitsus tema isikus seda ka teeb ning lisab, et järgmisena kohtume juba kohtusaalis," kirjutasid naabrid oma pöördumises vallavolinikele.

Kibuvitsa tänava küsimusega tegelenud ametnik Laugas ei kavatsenud aga tema pihta suunatud kriitikaga niisama leppida. Ta saatis vallavolikogule kirja saatnud Maris Ollisele omapoolse kirja, milles teatas, et ta on ette valmistamas tsiviilhagi, et nõuda ebaõigete andmete ja isiku au teotavate väärtushinnangute ümberlükkamist ja moraalse kahju hüvitamist. Ta rõhutas, et pöördub eraisikuna oma isiklikult e-posti aadressilt.

"Mina ei ole kunagi elus kohtunud isikute Liidia Ilumetsa, Maris Ollise ja Marko Mäepeaga ega nendega ka suuliselt vestelnud. Isiklikult kohtunud ja vestelnud olen ainult Aleksander Ilumetsaga, kelle üle ma ei ole ei irvitanud, tema vastu ülbe olnud, ega ka selliseid lauseid kunagi kasutanud," kirjutas Laugas.

"Arvestades, et volikogu opositsioon on esitanud arupärimise Viimsi vallavanemale eriti räigetes toonides, mainides korruptsiooni ja kuritegelikkust, mille aluseks on teie poolt esitatud laimukiri ja arvestades, et olen pidanud oma mainet kaitsma sisekontrolöri juures, siis leian, et õiglane moraalne hüvitis on 2000 eurot. Kuna kindlalt võib väita ainult seda, et konkreetselt Teie olete kirja volikogu liikmetele edastanud, siis esitan hagi ainult Teie vastu," kirjutas Laugas.

Volikogu liikmetele saadetud pöördumise alusel oli tõesti volikogu opositsioon esitanud Viimsi vallavanem Siim Kallasele kriitilise arupärimise.

"Teil on võimalik hagi esitamist vältida, saates kõikidele volikogu liikmetele, Viimsi vallavanemale ja sisekontrolörile kirja, milles kas: tõendate ära, et Teie poolt esitatud väited vastavad tõele või selgitate, et olete esitanud ebaõigeid andmeid, isiku au ja head nime teotanud ja Teie kirjas toodu ei vasta tõele. Mind tuleb kirja koopiasse lisada," teatas Laugas.

Viimsi pressiesindaja Elis Tootsman teatas, et Kibuvitsa tee 20a naabrid on menetlusse kaasatud ja nad on oma arvamuse esitanud. Vastuväidete kaalumisel selgus, et naabritel ei ole ühtegi kaitstavat õigust, mida projektimuudatus rikuks. Sellest tulenevalt tuleb eelistada kinnistu omaniku põhiõigust oma omandit vabalt vallata, kasutada ja käsutada.

Mis puudutab aga Karin Laugase ähvardust kohtusse minna, teatas Tootsman, et Laugas soovib hagi esitada eraisikuna. "Igaühe põhiõigus on õigus pöörduda oma õiguste kaitseks kohtu poole," selgitas Tootsman.

Laugas nimetas Tootsmani sõnul selle põhjuseks asjaolu, et Maris Ollis esitas Viimsi vallavolikogu liikmetele saadetud pöördumises ebaõigeid andmeid, tekitades sellega mainekahju. "Kui isiku mainet kahjustavate andmete avaldaja ei tõenda nende vastavust tegelikkusele, on isiku kohta väidetu vale ja kohus saab kohustada kostjat mainet kahjustavad andmed ümber lükkama ning nõuda moraalse kahju hüvitamist," teatas Tootsman.

Ta kordas ka Laugase pakkumist, et Ollisel on võimalik kohtuasjast pääseda, kui ta saadab volikogu liikmetele, vallavanem Kallasele ja sisekontrolörile kirja, milles kas tõendatakse, et Ollise poolt esitatud väited vastavad tõele või selgitatakse, et on esitatud ebaõigeid andmeid ning et Ollise saadetud pöördumises väljatoodu ei vasta tõele.

Samuti Kibuvitsa 20a vastu protestiv naaber Raimo Vahur on valla käitumises pettunud. Ta ütles, et kõik Kibuvitsa 20a naabrid on pettunud vallavalitsuses, mille juht Kallas räägib, kui avatud juhtimisega on vald ja kuidas kodanikega suheldakse avatult ja kaasavalt. "See ilus jutt ei vasta tõele," kritiseeris Vahur.

Ka tema on käinud vallamajas Laugase juures Kibuvitsa 20a ehituse üle protesteerimas. Vahur lausus, et vallavolinikele saadetud pöördumises olev Laugase lause võtab kokku tema suhtumise töösse.

Vahur ütles, et Laugas nimetas teda pursuiks, sest tal on Randveres keskmisest suurem krunt, mille ta sai oma vanaisalt. Laugas olevat samuti süüdistanud, et Vahur ja teised naabrid on kadedad. "Ta ei käitunud ametnikule kohaselt. Sellest ajendatult see kiri," selgitas ta vallavolinikele kirja saatmist.

Naabrid on Kibuvitsa 20a asjas pöördunud halduskohtusse. Laugas nende vastu oma hagi veel esitanud pole, aga kuna vabanduskirja talle saadetud pole, lubas ta võimalikult kiiresti asuda tsiviilhagi koostamise kallale.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid