Näiteks Norras on kõik palgad avalikud ja ei ütleks, et see oleks Norra riigile kuidagi halvasti mõjunud. Vastupidi: seal suhtutakse töötajatesse oluliselt paremini. Töökeskkond on hoopis teistsugune.

Palkade avalikustamine aitab võidelda soolise ebavõrdsuse vastu ja muudab inimesed töökamaks, kuna nii saavad nad olla kindlad, et teenivad oma töö eest õiglast palka. Nõnda oleks ka keerulisem riigi tagant varastada ja susserdada. Vähem saladusi – vähem pettusi.

Miks mitte muuta kogu palgasüsteem avalikuks? Alustada tuleks avalikust sektorist, kuid eesmärk võiks olla kõikide palkade avalikustamine. Mitte ainult juhtide, vaid kõigi töötajate.

Tööjõu pealt on kõige lihtsam kokku hoida. Isegi kui ettevõte on hiiglaslikus kasumis, ei pruugi töötajad, tänu kellele kasum tekkis, sellest midagi võita. Kui ühes ja samas ettevõttes saavad samal ametikohal töötavad inimesed erinevat palka, siis järelikult tehakse madalama palgaga töötajatele tünga.

Tegelikult pole ka see normaalne, et ühe kaupluseketi sees erinevad palgad maakonniti. Miks saab Maxima müüja Türil vähem palka kui Tallinnas?

Kallis riik ja ettevõtjad, kas sedasi peakski asjad käima? Kas sedasi on teie arvates mõistlik? Kas streik ongi ainus võimalus otsustajatele meenutada, kust nende jõukus tuleb? Eesti inimesed on üle maailma tuntud oma töökuse poolest, aga kodus oleme lihtsalt kuluread Exceli tabelis.

Tihtipeale on just väiksemad muudatused aluseks suurematele. Roomat ei ehitatud ka ühe päevaga valmis. Miks mitte alustada palkade avalikustamisest?