Kohus määras, et rahaline karistus tuleb tasuda 30 päeva jooksul alates kohtuotsuse jõustumisest.

Süüdistuse kohaselt olles eelmise aasta 17. septembril teenistuses ja täitmas graafikujärgselt oma ametiülesandeid teenindas 28-aastane Martin Lohk väljakutset Narva-Jõesuus asuvas baaris. Süüdistuse kohaselt kasutas politseiametnik ülesannete täitmisel põhjendamatut ja ebaseaduslikku vägivalda 30-aastase mehe suhtes, tekitades kannatanule kergeid kehavigastusi.

Kannatanu ei osutanud mingit vastupanu, mistõttu politseiametniku tegevus polnud taotletava eesmärgi suhtes proportsionaalne ning oli konkreetseid asjaolusid arvestades ebavajalik, seega ületas süüdistatav oma tegevusega jõu kasutamisel lubatud intensiivsuse piiri.

Süüdistus käsitles võimuliialdust, s.o ametiisiku poolt füüsilise jõu ebaseaduslikku kasutamist. Lohkilt mõisteti välja sundraha ja kriminaalmenetluse kulud kogusummas 2 514 eurot. Sel esmaspäeval toimunud kohtuvaidluses taotles prokurör Lohkile rahalise karistuse mõistmist. Lohki kaitsja palus süüdistatav õigeks mõista.

Kohtumenetluse pooled saavad tänase otsuse vaidlustamise soovist teatada seitsme päeva jooksul. Kui otsus vaidlustatakse, teeb kohus motiveeritud tervikotsuse teatavaks 4. detsembril 2017.

Kohus lahendas kriminaalasja üldmenetluse korras.

Viru ringkonnaprokuratuuri eriasjade prokurör Kalmer Kase sõnul on prokuratuur Martin Lohki kohtuotsusega rahul. "Politseiametnikud, kes tagavad avaliku korda, ei tohi seaduse piiridest üle astuda ning füüsilise jõu kohaldamisel, seda ka korrarikkujate suhtes, tuleb järgida kehtestatud reegleid. Võimuliialdus on kuritegu ning sellele järgneb ka kriminaal karistus," lisab Kask.