"Ringhäälingunõukogu pole küsimust veel arutanud. Tänaseks on nõukogu saanud 12-lt "Aktuaalse kaamera" töötajalt pöördumise, mida arutatakse ilmselt järgmisel ringhäälingunõukogu koosolekul 14. novembril," kommenteeris Delfile ERR-i sisepingeid nõukogu liige Heidy Purga.

Delfi kirjutas eile, et uudisteankur Kadri Hinrikuse koondamine tekitas pahameeletormi tema kolleegide seas ja peagi selgus, et uute struktuurimuudatustega on probleeme tekkinud rohkemgi. Tänaseks on Delfile teadaolevalt jõutud olukorda, kus "Aktuaalse kaamera" toimetuses on hakatud igapäevaselt tegema erakorralisi koosolekuid.

Delfi andmetel kutsus eilse koosoleku kokku Monika Tamla ning kohal oli ka ERRi juht Erik Roose. Peetud kõnes räägiti, kuivõrd palju on "Aktuaalse kaamera" mainet mustatud, töötajatele valetatud ja inimesi laimatud.

Uudiste- ja sporditoimetuse juhataja Anvar Samost ei tihanud ERRi siseelu puudutavaid küsimusi kommenteerida. "Võite küsita, kuidas te soovite. Ma ei soovi neid üht ega teist moodi kommenteerida. Siseküsimusi arutaks pigem kolleegide kui ajakirjandusega," ütles Samost Delfile.

Mõned päevad tagasi ütles aga üks ERRi töötaja, et neile ei selgitata ega põhjendata midagi ja on tulnud ette, et siseasjadest saavad nad teada alles meedia vahendusel.

Delfi küsis ringhäälingus toimuvate sündmuste, aga ka erakorraliste koosolekute kohta selgitusi ka ERRi juhilt Erik Rooselt, ent tema arvates ei ole pooleliolevate protsesside üle arutamine kuidagi abiks. "Kindlasti ütleksid sama iga meediaorganisatsiooni juhid," lisas ta.

Täna kirjutas Eesti Ekspress oma sahinate rubriigis, et Hinrikus sai uuelt teleuudiste juhilt Liisu Lassilt koondamisteate avalikus kohas ehk telemaja kohvikus. See tuli vahetult enne ankrute ühist koosolekut ning oli nagu välk selgest taevast, sest enne olid juhid töötajatele kinnitanud, et õhtust uudistesaadet ei muudeta.